Projekty badawcze

mar
30

Projekt PAVEPRO – wielofunkcyjna nawierzchnia dla osób niepełnosprawnych

Projekt realizowany w ramach programu NCBR pn.:  „Rzeczy są dla ludzi” Nr umowy o dofinansowanie Rzeczy są dla ludzi/0052/2020  z dnia 16 lipca 2021 r, Tytuł projektu Pavepro – wielofunkcyjna nawierzchnia dla osób niepełnosprawnych Streszczenie projektu Badania wstępne zrealizowane od grudnia 2018 do kwietnia 2019 roku na mieszkańcach Warszawy z niepełnosprawnością fizyczną (brak czucia w […]

Utworzył PBZ | Projekty badawcze
Czytaj więcej
mar
24

Projekt OPUS

Kierownik prof. dr hab inż. Magdalena Piasecka Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Umowa nr UMO-2018/31/B/ST8/01199 Lata realizacji 2019-2023 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Celem projektu jest analiza procesów wymiany ciepła podczas przepływu dwufazowego przez zespoły mikro- i minikanałów. Kolejnymi analizowanymi w pracy zagadnieniami są: wpływ rozwinięcia powierzchni grzejnej i położenia modułu testowego na […]

Utworzył Miłosz | Projekty badawcze
Czytaj więcej
maj
20

Projekt TECHMATSTRATEG 1

Projekt pt. „Innowacyjna technologia wykorzystująca optymalizację środka wiążącego przeznaczonego do recyklingu głębokiego na zimno konstrukcji nawierzchni zapewniająca jej trwałość eksploatacyjną”(akronim: T-PŚWrID-B ) w ramach I konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, […]

Czytaj więcej
mar
04

Lider XI – Nowy projekt ODL 2021-2024

Projekt pt. „Ocena przydatności przyrostowych technologii wytwarzania do szybkiej budowy modeli odlewniczych” Akronim: ODL z Programu LIDER XI NCBiR Nr projektu: 0146/L-11/2019 Okres realizacji: 01.03.2021-01.03.2024 Całkowity koszt realizacji projektu –  1 353 500,00 zł Wartość dofinansowania projektu   – 1 353 500,00 zł Kierownik projektu: dr inż. Paweł Zmarzły Głównym celem projektu jest analiza możliwości zastosowania technologii przyrostowych […]

Czytaj więcej
sty
19

Lider XI- Nowy projekt KoMeTe 2021-2023

Projekt pt. „Opracowanie nowego rodzaju kompensatorów metalowych oraz technologii ich wytwarzania” Akronim: KoMeTe z Programu LIDER XI NCBiR Nr umowy: LIDER/44/0164/L-11/19/NCBR/2020 Okres realizacji: od 1 stycznia 2021 do 1 stycznia 2024 Całkowity koszt realizacji projektu –  1 051 375,01 zł Wartość dofinansowania projektu   – 1 051 375,01 zł Kierownik projektu: dr inż. Piotr Kurp Kompensatory metalowe (mieszkowe […]

Czytaj więcej
sty
19

Lider XI- Nowy projekt UTOP 2021-2023

Projekt pt. „Udoskonalenia technologii obróbczej powierzchni sferycznych pierścieni magneto-zwierciadeł poprzez zastosowanie obróbki elektro-erozyjnej (EDM).” Akronim: UTOP z Programu LIDER XI NCBiR Nr umowy: LIDER/59/0246/L-11/19/NCBR/2020 Okres realizacji: od 1 stycznia 2021 do 1 kwietnia 2023 Całkowity koszt realizacji projektu –  1 189 875,00 zł Wartość dofinansowania projektu   – 1 189 875,00 zł Kierownik projektu: mgr inż. Damian Bańkowski […]

Czytaj więcej
lis
16

EMOTICA AI – Inteligentny System Contact Center

nr umowy: POIR.04.01.04-00-0079/19-00 Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV- Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne Okres realizacji projektu: 01-07-2020 – 30-06-2023 Całkowity koszt realizacji projektu – 6 947 674 79 PLN Wartość dofinansowania projektu  – 4 651 057,95 PLN  w tym PŚk 2 221 115,60 PLN Celem projektu jest […]

Utworzył PBZ | Projekty badawcze
Czytaj więcej
lis
16

TWEC

PROJEKT „System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania, intensywność i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych”, akronim: TWEC nr umowy: POIR.04.01.04-00-0035/19-00 Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV- Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace […]

Utworzył PBZ | Projekty badawcze
Czytaj więcej
cze
26

SIildig AE

Tytuł: „Innowacyjny system automatycznej identyfikacji i lokalizacji defektów infrastruktury gazowej wykorzystujący zjawisko emisji akustycznej (SIildig AE)” Kierownik części realizowanej przez PŚk: prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt Okres realizacji: od 01.06.2020 do 29.08.2023 Wartość Projektu: 11 176 409,20 zł Wartość dofinansowania: 8 369 604,20 zł Wartość dofinansowania PŚk: 5 563 859,20 zł Projekt współfinansowany przez […]

Utworzył Miłosz | Projekty badawcze
Czytaj więcej
maj
19

TECHNIKS

  Tytuł: „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]” Kierownik części realizowanej przez PŚk: mgr inż. Szymon Tofil Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Okres realizacji: od 1-04-2020 do 31-03-2023 Wartość projektu: 16 094 875,00 zł Wartość dofinansowania: 11 640 540,63 zł Wartość dofinansowania PŚk: 1 284 000,00 zł […]

Utworzył Miłosz | Projekty badawcze
Czytaj więcej