Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa - Politechnika Świętokrzyska

Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa

styczeń
11

Przebudowa DS nr 6 Mimoza

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Dotacja celowa. Nazwa projektu: Przebudowa DS nr 6 Mimoza. Wartość dofinansowania: 3 500 000,00 zł Całkowity koszt inwestycji: 8 177 071,23 zł Krótki opis projektu: Głównymi celami projektu są: zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla studentów i pracowników domu studenta Mimoza, dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż., poprawa komfortu cieplnego oraz możliwość optymalizacji kosztów c.o. […]

Czytaj więcej