Kwaterowanie w DS. 1 FILON, DS. 2 LAURA, DS. 6 MIMOZA w roku akademickim 2020/2021

Kwaterowanie w DS. 1 FILON, DS. 2 LAURA, DS. 6 MIMOZA w roku akademickim 2020/2021

Informacje dotyczące kwaterowania w DS. 7 PROTON  podane będą w późniejszym terminie.

W związku z przedłużającymi się odbiorami budowlanymi w DS PROTON, kwaterowanie w tym akademiku planuje się od 7 października br. Więcej informacji pod nr. tel. 41-34-24-640.


Zasady kwaterowania:

 • kwaterowanie odbywać się będzie ściśle według wskazanych poniżej godzin,
 • studenci podczas kwaterowania  maja obowiązek okazania się dokumentem tożsamości,
 • wymagana jest wpłata 150 zł kaucji zwrotnej,
 • kwaterowanie odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego
  (studenci mają być zaopatrzeni we własne środki ochrony osobistej tj. maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe),
 • studenci są zobowiązani do dezynfekowania rąk przy wejściu do budynku oraz  do unikania gromadzenia się w  przestrzeni wspólnej,
 • na terenie akademika obowiązuje przestrzeganie zasady zachowania dystansu społecznego.

Godziny  kwaterunku:

 • środa 30.09.2020   9°°-15°°
 • czwartek 01.10.2020   9°°-15°°
 • piątek 02.10.2020   9°°-15°°
 • sobota 03.10.2020   10°°-15°°
 • poniedziałek 05.10.2020   11°°-15°°
 • wtorek 06.10.2020   11°°-15°°

Studenci, którzy nie zgłoszą się do 06.10.2020 do godziny  15°° tracą miejsce w Domu Studenckim!

W przypadku braku możliwości stawienia się do kwaterowania w wyżej wymienionych terminach prosimy o kontakt telefoniczny z kierownikiem akademika.