Odroczenie opłat za usługi edukacyjne

Odroczenie opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 36/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów w związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii

Zarządzenie Nr 36/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów w związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii