Organizacja zajęć na odległość

Organizacja zajęć na odległość

Zarządzenie Nr 35/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w Politechnice Świętokrzyskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie Nr 35/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w Politechnice Świętokrzyskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


OŚWIADCZENIE O REALIZACJI ZAJĘĆ PROWADZONYCH W FORMIE ZDALNEJ

OŚWIADCZENIE O REALIZACJI ZAJĘĆ PROWADZONYCH W FORMIE ZDALNEJ