Seminarium Jakości Kształcenia Matematycznego

Seminarium Jakości Kształcenia Matematycznego

(rozpoczęcie cyklu spotkań dla nauczycieli)

Politechnika Świętokrzyska, 5 października 2018, godz. 16 sala 4.09 Energis


Cel: Organizacja Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego 2018/2019 (poziom rozszerzony), wnioski z analizy prac maturalnych, dyskalkulia, wymiana doświadczeń.

Prowadzi: Danuta Pyrek (ekspert OKE Łódź)

Program spotkania 5 października 2018

  • Wnioski z analizy prac maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym na podstawie wglądów eksperta
  • Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny 2018/2019 (poziom rozszerzony)
  • Utworzenie grupy nauczycieli zainteresowanych pracą z uczniem z dyskalkulią pod kątem zdawalności matury podstawowej z matematyki.

Organizatorzy

  • Politechnika Świętokrzyska
  • Fundacja im. Agi Skrobackiej „Wiatr w żagle”
  • Liceum Akademickie Korpusu Kadetów w Suchedniowie
  • III Liceum Ogólnokształcące w Kielcach
  • Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej
  • I Liceum Ogólnokształcące w Busku Zdroju