Składanie dokumentów

Składanie dokumentów

Sekretariat Szkoły Doktorskiej – budynek Biblioteki Głównej, pok. 46, godz. 9-15


Rozmowa kwalifikacyjna

  • 10.09.2020 r. (czwartek), godz. 10:00 – 16.00, sala nr 34 Biblioteki Głównej

Szczegółowy harmonogram rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci uzyskają drogą elektroniczną w dniu 8.09.2020 r. Wymagane dokumenty należy złożyć na ręce Komisji Rekrutacyjnej w białych, papierowych teczkach formatu A4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19.