Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Budynek C –  Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, pok. 431, piętro IV

tel. 41 34 24 378

e-mail: stowarzyszenie@tu.kielce.pl


Bank Pekao: 65 1240 4416 1111 0010 6070 2198

Stowarzyszenie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach,
X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000439942
NIP: 657 29 16 134
REGON: 360 415 274