Zarząd III kadencji

 • Sławomir LUŚCIŃSKI – Przewodniczący Zarządu
 • Stanisław ADAMCZAK – Wiceprzewodniczący Zarządu
 • Artur POLAKOWSKI – Wiceprzewodniczący Zarządu
 • Stanisław OSTROWSKI – Sekretarz
 • Krzysztof ZAREMBA – Skarbnik

Komisja Rewizyjna III kadencji

 • Janusz PRZETACZNIK – Przewodniczący
 • Mariusz DYK
 • Ryszard MYSZKA

Sąd Koleżeński III kadencji

 • Kazimierz SOKOŁOWSKI – Przewodniczący
 • Jan MAJCHRZAK
 • Zbigniew KOZŁOWSKI