Słuchaczem Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej może zostać każda osoba pragnąca pogłębić swoją wiedzę oraz sprawność fizyczną, niezależnie od posiadanego wykształcenia i miejsca zamieszkania. Nie stawiamy ścisłych barier wiekowych. W ramach integracji międzypokoleniowej słuchaczami Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej mogą być zarówno osoby w wieku 50+ jak i osoby młodsze, które ukończyły 16 rok życia.

Zajęcia prowadzone w ramach UO-PŚk mają charakter interdyscyplinarny. Podzielone są na wykłady plenarne (dla wszystkich słuchaczy) oraz praktyczne (do wyboru) prowadzone w laboratoriach, salach sportowych i językowych.

Słuchacze składają formularz zgłoszeniowy, dwa zdjęcia w formacie legitymacyjnym oraz wnoszą opłatę administracyjną w wysokości 100 zł na konto UO-PŚk nr 29 1240 2092 9022 1102 0304 0006, w ramach której uczestniczą w wykładach plenarnych, zajęciach językowych i zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

Semestralna liczba zajęć wynosi 32- 48 godzin dydaktycznych (45. minutowych).

Słuchacze UO-PŚk otrzymają indeksy i legitymacje.

Cały program UO-PŚk obejmuje 3 lata (sześć semestrów) zajęć z dziedzin nauk technicznych, ekonomicznych, przyrodniczych, humanistycznych, zajęć językowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych i kończy się uzyskaniem dyplomu UO-PŚk. Warunkiem uzyskania dyplomu jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć.

Słuchacze za dodatkową opłatą mogą uczestniczyć w większej, niż przewiduje program liczbie zajęć dodatkowych oferowanych przez UO-PŚk. Warunkiem uruchomienia zajęć jest zgłoszenie się co najmniej 20 słuchaczy. Opłata za dyplom wynosi 30 zł.

Słuchacze zajęć UO-PŚk wnoszą ponadto opłaty za wycieczki, bilety wstępu na spektakle, imprezy i wystawy organizowane dodatkowo w ramach zajęć.

Liczba miejsc na UO-PŚk jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.