Uniwersytet Otwarty Politechniki Świętokrzyskiej prowadzi działalność edukacyjną wynikającą z jednego z najważniejszych elementów Misji Politechniki Świętokrzyskiej, jakim jest szeroko rozumiana służba publiczna naszej uczelni jako regionalnego centrum edukacji, badań i rozwoju technicznego.

Rada Naukowa

  • dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk. – przewodniczący Rady Naukowej

Członkowie:

  • dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk
  • dr hab. Małgorzata Suchańska, prof. PŚk
  • prof. dr hab. Krzysztof Grysa
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin
  • dr inż. Stanisław Dziechciarz

Samorząd Słuchaczy

Zgodnie z Regulaminem UO-PŚk – § 8.

1. Samorząd tworzą wszyscy słuchacze, którzy wybierają ze swego grona Radę Samorządu oraz dla poszczególnych kursów Starostów Grup.
2. Rada Samorządu składa się z 3 do 5 członków i wybierana jest na jeden rok akademicki w pierwszym miesiącu trwania zajęć.
3. Ze swojego składu Rada Samorządu wybiera Przewodniczącego.
4. Przewodniczący Rady Samorządu zapraszany jest na posiedzenia Rady Naukowej Uniwersytetu z głosem doradczym.
5. Rada Samorządu prezentuje oceny, opinie i zgłasza wnioski słuchaczy dotyczące zajęć i ich tematyki.


Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 22/15 – Regulamin Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej