Usługi dla podmiotów zewnętrznych

Ośrodek Ochrony Własności Intelektualnej świadczy odpłatnie usługi na rzecz podmiotów pozauczelnianych na zasadzie odrębnych umów. Zakres obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie opinii z zakresu ochrony własności przemysłowej,
  • opracowanie umowy dotyczącej prawa własności przemysłowej,
  • badanie stanu techniki,
  • badanie zdolności patentowej,
  • pomoc w sporządzeniu dokumentacji zgłoszeniowej przedmiotów własności przemysłowej.

Kalkulacje cenowe są sporządzane w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy oraz wymaganego nakładu pracy.