Chroń swoją własność intelektualną!


Jeśli istnieje przesłanka, że efektem Twojej pracy twórczej będzie wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy, zgłoś się do Ośrodka Ochrony Własności Intelektualnej.

Jakiekolwiek ujawnienie rozwiązania (np. publikacja, wykład) przed dokonaniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP uniemożliwi uzyskanie ochrony prawnej.