Przykładowe opłaty jednorazowe i okresowe przedmiotów ochrony własności przemysłowej zgłaszanych w procedurze krajowej przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Wynalazek

Wzór użytkowy

Wzór przemysłowy

 • zgłoszenie wynalazku
  – 550 zł (on-line – 500 zł)
 • pierwszy okres ochrony
  (1-3 rok) – 480 zł
 • 4 – 20 rok ochrony
  – od 250 zł do 1550 zł za każdy rok
 • zgłoszenie wzoru użytkowego
  – 550 zł (on-line – 500 zł)
 • pierwszy okres ochrony
  1 – 3 rok – 250 zł
 • 4 – 10 rok ochrony
  – od 300 zł do 1100 zł
  (za kolejne okresy)
 • zgłoszenie wzoru przemysłowego
  – 300zł
 • pierwszy okres ochrony
  (1-5 rok) – 150 zł
 • 6-25 rok ochrony (kolejne 5-letnie okresy ochronne)
  – od 250 zł do 2000 zł
 • łącznie za 20 lat ochrony
  14 630 zł
 • łącznie za 10 lat ochrony
  2 550 zł
 • łącznie za 25 lat ochrony
  3 900 zł

Znak towarowy

Oznaczenie geograficzne

Topografia układu scalonego

 • zgłoszenie znaku towarowego do trzech klas towarów i usług
  – 450 zł (on-line – 400 zł)
 • każdy 10-letni okres ochrony
  – 400 zł (do trzech klas towarów i usług, za każdą klasę)
 • za każdą dodatkową klasę (towarową lub usługowa)
  – 450 zł
 • zgłoszenie oznaczenia geograficznego – 300 zł
 • ochrona oznaczenia geograficznego – 1000 zł
 • zgłoszenie topografii układu scalonego – 250 zł
 • pierwszy okres ochrony (5 lat) – 550 zł
 • drugi okres ochrony – 800 zł

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących opłat znajdują się na stronach internetowych: