karty zgłoszeń

Załącznik nr 5 do Regulaminu ochrony i korzystania z dóbr intelektualnych w Politechnice Świętokrzyskiej
Karta zgłoszenia 1 – pracowniczy utwór naukowy

Załącznik nr 6 do Regulaminu ochrony i korzystania z dóbr intelektualnych w Politechnice Świętokrzyskiej
Karta zgłoszenia 2 – rozwiązanie naukowo-techniczne (projekt wynalazczy)


prezentacje

Poszukiwania w bazie UPRP


publikacje

Katalog Wynalazków Studenckich 2013 – Oferty Technologiczne
Metodyka identyfikacji projektów do komercjalizacji na wyższych uczelniach
Innowacje i transfer technologii
Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji
Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii