Zakres działalności Ośrodka:

  • zapewniamy studentom i pracownikom Uczelni pomoc w ocenie możliwości uzyskania praw wyłącznych na rozwiązania powstałe w Uczelni,
  • przeprowadzamy badania stanu techniki,
  • przygotowujemy dokumentację zgłoszeniową oraz dokonujemy zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej powstałych w Uczelni w celu ich ochrony,
  • gromadzimy i udostępniamy dokumentację i literaturę patentową,
  • rozprowadzamy publikacje dotyczące ochrony własności intelektualnej, zarządzania prawami wyłącznymi oraz transferu technologii,
  • organizujemy seminaria, warsztaty i szkolenia oraz rozpowszechniamy wydawnictwa o charakterze popularyzatorskim,
  • pełnimy funkcję regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej,
  • uczestniczymy w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”,
  • świadczymy odpłatnie usługi na rzecz podmiotów pozauczelnianych na zasadzie odrębnych umów

Ośrodek Ochrony Własności Intelektualnej powstał w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator Innowacyjności” – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”