Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Harmonogram na rok 2020  (wersja z 25.11.2019 r.)

Aktualne konkursy:

PO IR Aktualne nabory  w zakresie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Harmonogram na rok 2019 (wersja z dnia 24.07.2019)

Aktualne konkursy

 


Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Harmonogram na 2020(wersja z dnia 29.11.2019)

Aktualne konkursy

 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Harmonogram na rok 2020(wersja 20.11.2019)

 

__________________________________________________________________________

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Harmonogram na rok 2020(wersja 26.11.2019)

 

Aktualne konkursy


Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

link do strony Bazy Konkurencyjności