Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Harmonogram na rok 2019  (wersja z 23.11.2018 r.)

Aktualne konkursy:

PO IR Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Harmonogram na rok 2019 (wersja z dnia 29.11.2018)

Aktualne konkursy

 


Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Harmonogram na 2019 (wersja z dnia 27.11.2018)

Aktualne konkursy

 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Harmonogram na rok 2019 (wersja 28.11.2018)

 

__________________________________________________________________________

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Harmonogram na rok 2019 (wersja 29.11.2018)

 

Aktualne konkursy


Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

link do strony Bazy Konkurencyjności