projekt OPUS

Tytuł „Badanie kruchych i ciągliwych mechanizmów zniszczenia w stopach metali” Kierownik prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki umowa nr UMO-2014/15/B/ST8/00205 Lata realizacji 2015-2018 W projekcie autorzy zamierzają badać mechanizmy zniszczenia kruchego (łupliwego) oraz zniszczenia ciągliwego poprzez mechanizm ewolucji pustek. Analiza mechanizmów zniszczenia ma posłużyć do budowy lokalnych i […]

Projekty z NCBR dla Młodych Naukowców

Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej realizują dwa projekty z programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – Konkurs Młodych Naukowców” z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt pt.” Innowacyjny układ wykonawczy sterowania kierunkiem wektora ciągu silnika rakietowego” zgodnie z umową nr DOB-2P/03/04/2018 z dnia 16.07.2018 zakończy się w 2021r. […]

Projekt LIDER

Projekt LIDER finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Tytuł projektu: „Mikroobróbka laserowa dla technologii różnoimiennych złączy adhezyjnych w układzie metal – tworzywo sztuczne, metal – ceramika i tworzywo sztuczne – ceramika” umowa LIDER/30/0170/L-8/16/NCBR/2017 Wartość projektu: 1 114 375,00 zł kierownik projektu mgr inż. Szymon Tofil projekt realizowany w latach 2018 – 2020 Celem projektu […]

Projekt LIDER

Projekt LIDER finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Tytuł projektu: „Technologia wykonywania szczelnych złączy do instalacji gazowniczych z wykorzystaniem skoncentrowanego źródła energii” umowa LIDER/31/0173/L-8/16/NCBR/2017 Kierownik projektu mgr inż. Hubert Danielewski Wartość projektu: 1 177 250,00 zł. Projekt realizowany w latach 2018 – 2020. Projekt ma na celu opracowanie technologii wykonywania szczelnych złączy spawanych przeznaczonych […]

Program TANGO

Projekt badawczy z NCN i NCBiR  Program  „TANGO”, realizowany jest wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. Jego celem jest stworzenie pomostu pomiędzy uzyskanymi wynikami badań podstawowych, a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej i społecznej. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn realizuje „Projekt, badania symulacyjne i […]

projekt OPUS

Tytuł projektu „Teoretyczno-eksperymentalne problemy zintegrowanych przestrzennych pomiarów powierzchni przedmiotów” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki umowa UMO-2015/19/B/ST8/02643 Lata realizacji 2016-2019 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak. Pomiary odchyłek kształtu części maszyn mogą odbywać się za pomocą różnych strategii, różniących się liczbą oraz […]

Wpływ rozwiniętych powierzchni grzejnych na wymianę ciepła przy wrzeniu w przepływie przez mini przestrzenie

Temat projektu:  „Wpływ rozwiniętych powierzchni grzejnych na wymianę ciepła przy wrzeniu w przepływie przez mini przestrzenie” projekt nr 2013/09/B/ST8/02825 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki Wartość projektu: 627 800,00 zł Lata realizacji: 2014-2017 Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Magdalena Piasecka, prof. PŚk. Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Katedra Mechaniki Celem projektu jest poszerzenie […]

Projekt SONATA

Tytuł projektu: „Sekwencyjne metody Monte Carlo – modyfikacje i zastosowanie do procesów stochastycznych” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki umowa UMO-2013/11/D/HS4/04014 Lata realizacji 2014-2018. Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego / Katedrze Ekonomii Kierownikiem projektu jest dr. Katarzyna Brzozowska-Rup Celem prowadzonych badań jest rozwijanie metod estymacji wykorzystujących sekwencyjne metody Monte Carlo (SMC). Zasadniczo prowadzone są badania dotyczące […]

Badania i ocena wiarygodności nowoczesnych metod pomiaru topografii powierzchni w skali mikro i nano

Temat projektu „Badania i ocena wiarygodności nowoczesnych metod pomiaru topografii powierzchni w skali mikro i nano” Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A finansowany z NCBiR umowy nr PBS2/A6/20/2013 finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt w konsorcjum z: Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie, Politechniką Poznańską. Politechnika […]

Laserowe formowanie cienkościennych profili wspomagane mechanicznie

Temat projektu „Laserowe formowanie cienkościennych profili wspomagane mechanicznie” umowy nr PBS3/A5/47/2015 współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany jest w konsorcjum naukowym: Politechnika Świętokrzyska (PŚk), Instytut Obróbki Plastycznej (INOP), Politechnika Rzeszowska (PRz), IPPT PAN Warszawa (IPPT). Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych kierownik projektu Zygmunt Mucha Koszt […]

Program INNOLOT

Temat projektu „Badania technologii przyrostowych i procesów hybrydyzacji obróbki dla potrzeb rozwoju innowacyjnej produkcji lotniczej”. umowa nr INNOLOT/1/6/NCBR/2013 Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. kierownik dr hab. inż. Wojciech Żórawski Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów […]

Zintegrowany dobór właściwości mocowania fotela, pasa oraz energochłonnych cech fotela i zagłówka

Temat projektu „Zintegrowany dobór właściwości mocowania fotela, pasa oraz energochłonnych cech fotela i zagłówka” projekt nr INNOTECH-K1/IN1/37/152593/NCBR/12 finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wdział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Katedrze Pojazdów Samochodowych i Transportu kierownik projektu dr inż. Marek Jaśkiewicz Wartość projektu: 1 614 000 zł. Lata realizacji 2012-2014 Celem projektu jest opracowanie skojarzonego systemu […]