• Zawody przyszłości
    20 kierunków kształcenia i ponad 60 specjalności na pięciu wydziałach. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz zaocznym. Na uczelni istnieje możliwość studiowania w języku angielskim. Różnorodna oferta kształcenia jest odzwierciedleniem potrzeb rynku pracy i wyzwań, jakie stawia przyszłość.

Geodezja i kartografia

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera zakres: – geodezja inżynieryjna – geomatyka, kataster i nieruchomości W czasie trwania studiów pierwszego stopnia studenci są zobowiązani do odbycia sześciomiesięcznej praktyki. Studia niestacjonarne (zaoczne) 4-letnie (8 […]

Inżynieria bezpieczeństwa

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: – bezpieczeństwo pracy i transportu – inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego – przemysłowe systemy bezpieczeństwa – kryminologia i kryminalistyka Studia niestacjonarne (zaoczne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: – bezpieczeństwo pracy i transportu – […]

Inżynieria środowiska

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: sieci i instalacje sanitarne zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera zakres: ogrzewnictwo i wentylacja ścieżki dyplomowania: ogrzewnictwo i wentylacja instalacje odnawialnych źródeł energii sieci i […]

Logistyka

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: – zarządzanie logistyczne – projektowanie systemów logistycznych Studia niestacjonarne (zaoczne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: – zarządzanie logistyczne – projektowanie systemów logistycznych Sylwetka absolwenta to studiach pierwszego stopnia Absolwenci posiadają wiedzę […]