• Zawody przyszłości
    20 kierunków kształcenia i ponad 60 specjalności na pięciu wydziałach. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz zaocznym. Na uczelni istnieje możliwość studiowania w języku angielskim. Różnorodna oferta kształcenia jest odzwierciedleniem potrzeb rynku pracy i wyzwań, jakie stawia przyszłość.

Architektura

Studia stacjonarne (dzienne) 4-letnie (8 semestrów – w tym jeden semestr praktyki zawodowej) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera architekta 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia Absolwenci nabywają podstawową wiedzę inżynierską z zakresu historii i teorii architektury i […]

Automatyka i elektrotechnika przemysłowa

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowisku automatyk-elektryk, ich wiedza będzie dostosowana do wymagań zakładów wykorzystujących zautomatyzowane i zrobotyzowane linie produkcyjne, systemy wizyjne, technologie Przemysłu 4.0 oraz Internetu Rzeczy. Absolwenci będą mieli wiedzę, która […]

Automatyka i robotyka

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: – automatyka przemysłowa – automatyka maszyn i procesów – komputerowe systemy sterowania i pomiarów 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera zakres: – automatyka przemysłowa – komputerowe systemy sterowania i pomiarów Studia niestacjonarne […]

Budownictwo

Studia stacjonarne (dzienne)  3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: – budownictwo ogólne  1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera zakres: – budowa dróg – konstrukcje budowlane – mosty – technologia i organizacja budownictwa – modelowanie informacji o budynku (BIM) – nowy zakres […]

Ekonomia

Studia stacjonarne (dzienne) 3-letnie (6 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata zakres: – analityka działalności przedsiębiorstw – finanse przedsiębiorstw 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra zakres: – ekonomia menedżerska – finanse przedsiębiorstw Studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie (6 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu […]

Elektromobilność

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu inżyniera Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia Absolwenci tego kierunku będą posiadali wiedzę w zakresie projektowania, budowy, sterowania i użytkowania energoelektronicznych przekształtników trakcyjnych, napędów pojazdów elektrycznych, magazynów energii, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, układów automatycznego sterowania, systemów mikroprocesorowych. Politechnika Świętokrzyska ma długoletnie doświadczenie […]

Elektrotechnika

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera zakres: – automatyka – elektronika przemysłowa i energoelektronika – komputerowe systemy pomiarowe – przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera zakres: – automatyka – elektronika przemysłowa i energoelektronika – komputerowe systemy […]

Energetyka

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera zakres: – energetyka odnawialna i elektroenergetyka Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie technologii energetyki odnawialnej i eksploatacji urządzeń w elektroenergetyce pozwalające na nadzorowanie procesów związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii, programowaniem rozwoju lokalnej infrastruktury […]

Geodezja i kartografia

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera zakres: – geodezja inżynieryjna – geomatyka, kataster i nieruchomości W czasie trwania studiów pierwszego stopnia studenci są zobowiązani do odbycia sześciomiesięcznej praktyki. Studia niestacjonarne (zaoczne) 4-letnie (8 […]

Informatyka

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera zakres: – systemy informacyjne – grafika komputerowa – teleinformatyka 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera zakres: – systemy informacyjne – grafika komputerowa Studia niestacjonarne (zaoczne) 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu […]

Informatyka przemysłowa

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: – programowanie procesów technologicznych – komputerowe systemy przemysłowe Studia niestacjonarne (zaoczne) 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: – programowanie procesów technologicznych – komputerowe systemy przemysłowe Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia Absolwent […]

Inżynieria bezpieczeństwa

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: – bezpieczeństwo pracy i transportu – inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego – przemysłowe systemy bezpieczeństwa – kryminologia i kryminalistyka Studia niestacjonarne (zaoczne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: – bezpieczeństwo pracy i transportu – […]

Inżynieria danych

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: – analityka danych i modelowanie – inżynieria zasobów danych Studia niestacjonarne (zaoczne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: – analityka danych i modelowanie – inżynieria zasobów danych Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego […]

Inżynieria środków transportu

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: – eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym – logistyka i spedycja – transport samochodowy 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera zakres: – eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym – logistyka i spedycja […]

Inżynieria środowiska

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: sieci i instalacje sanitarne zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera zakres: ogrzewnictwo i wentylacja ścieżki dyplomowania: ogrzewnictwo i wentylacja instalacje odnawialnych źródeł energii sieci i […]

Logistyka

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: – zarządzanie logistyczne – projektowanie systemów logistycznych Studia niestacjonarne (zaoczne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: – zarządzanie logistyczne – projektowanie systemów logistycznych Sylwetka absolwenta to studiach pierwszego stopnia Absolwenci posiadają wiedzę […]

Mechanika i budowa maszyn

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: – eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych – inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo – inżynieria wzornictwa przemysłowego – komputerowe wspomaganie wytwarzania – komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe – samochody i ciągniki – systemy CAD/CAE – urządzenia hydrauliczne i […]

Odnawialne źródła energii

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera Studia niestacjonarne (zaoczne) 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera 2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra […]

Teleinformatyka

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera Studia niestacjonarne (zaoczne) 4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia Wiedza zdobyta podczas studiów pozwala znaleźć zatrudnienie w firmach związanych z szeroko rozumianą branżą IT. W programie studiów znajduje […]

Wzornictwo przemysłowe

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: – zintegrowane technologie wytwarzania – projektowanie form przemysłowych Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia Absolwenci otrzymują bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w charakterze projektanta wzornictwa przemysłowego – z zakresu tworzenia nowych wzorów […]

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia stacjonarne (dzienne) 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera zakres: – informatyka w zarządzaniu i modelowaniu – zarządzanie produkcją i innowacjami 1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera zakres: – informatyka w zarządzaniu i modelowaniu – inżynieria proekologiczna – inżynieria zarządzania – zarządzanie […]