Zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w konkursie o Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej, w którym nagrodą główną jest przyjęcie na studia z pominięciem tradycyjnego trybu rekrutacji.


Co zrobić, aby zdobyć Platynowy Indeks:

  • zebrać zespół (od 2 do 5 osób), wybrać kapitana, w przypadku osób niepełnoletnich poprosić o opiekę osobę dorosłą (nauczyciela, opiekuna koła, …),
  • zapoznać się z zadaniami konkursowymi i wybrać jedno do realizacji,
  • do 15 grudnia 2021 wysłać zgłoszenie na adres Uczelni.

Politechnika Świętokrzyska,
aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce,
gmach Biblioteki Głównej i Rektoratu pokój 5,
z dopiskiem „Platynowy Indeks”.

W realizacji zadania zespoły wspierać będą pracownicy PŚk. W przypadku pytań, wątpliwości/problemów zarówno merytorycznych jak i technicznych można prosić o pomoc właściwego koordynatora.