• Dyrektor Szkoły Doktorskiej
  prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak, owsiak@tu.kielce.pl, bud. A, pok. 2.27, tel. 41-34-24-651
 • sekretariat
  inż. Agnieszka Jaśkiewicz, sekretariatsd@tu.kielce.pl, bud. BG, pok. 46, tel. 41-34-24-102
 • Komisja Rekrutacyjna
  prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak – przewodnicząca
  prof. dr hab. inż. Leszek Radziszewski
  dr hab. inż. Sylwester Filipiak
  dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk
  dr hab. inż. Urszula Radoń, prof. PŚk
  dr inż. Waldemar Szaniec – sekretarz