Lista osób zakwalifikowanych w rekrutacji dodatkowej na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2018/2019

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego


Lista przyjętych w rekrutacji dodatkowej na I rok studiów niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2018/2019

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego