studia niestacjonarne I stopnia

Rekrutacja podstawowa

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Rekrutacja dodatkowa

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

 

 

 

 

studia niestacjonarne II stopnia

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Na pozostałych kierunkach studia nie zostaną uruchomione.