Dyżury Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

Szczegółowe informacje o rekrutacji

41 34 24 818

41 34 24 136

41 34 24 137

Dane Kontaktowe Komisji Rekrutacyjnych

dr inż. Magdalena Bacharz

dr inż. Zbigniew Gawęcki

dr inż. Sylwia Wciślik

sylwiazw@tu.kielce.pl
Energis, pok. 2.19

dr inż. Robert Kaniowski

kaniowski@tu.kielce.pl
bud. B, pok. 7

dr Marcin Stępień

mstepien@tu.kielce.pl
bud. C, pok. 20

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

dr inż. Waldemar Szaniec

wszaniec@tu.kielce.pl
bud. A, pok. 3.07