Dane Kontaktowe Komisji Rekrutacyjnych

dr inż. Magdalena Bacharz

bud. A, pok. 38
41 34 24 848 *
rekrutacja_wbia@tu.kielce.pl

dr inż. Zbigniew Gawęcki

bud. D, pok. 3
41 34 24 115 *, 41 34 24 683
z.gawecki@tu.kielce.pl

dr inż. Sylwia Wciślik

Energis, pok. 2.19
41 34 24 860*
sylwiazw@tu.kielce.pl

dr inż. Robert Kaniowski

bud. B, pok. 7
41 34 24 356 *
kaniowski@tu.kielce.pl

dr Marcin Stępień

bud. C, pok. 20
mstepien@tu.kielce.pl

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

dr inż. Waldemar Szaniec

bud. A, pok. 3.07
wszaniec@tu.kielce.pl

* telefony czynne w czasie pracy komisji rekrutacyjnej

Dyżur Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

Szczegółowe informacje o rekrutacji

41 34 24 818

41 34 24 136

41 34 24 137

Dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta w Politechnice Świętokrzyskiej są automatycznie uznawane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI z dnia 13.01.2016 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń.