Rekrutacja na studia stacjonarne I i II stopnia została zakończona

Dyżury Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

1.10.2020 – 9.10.2019,
poniedziałek – piątek, godz. 10-14
sobota, godz. 10-12

Dane Kontaktowe Komisji Rekrutacyjnych

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

WBiA
 • architektura
 • budownictwo
dr inż. Małgorzata Linek

rekrutacja_wbia@tu.kielce.pl

A, 38
WEAiI
 • automatyka i elektrotechnika przemysłowa
 • elektromobilność
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • informatyka
 • teleinformatyka
dr inż. Zbigniew Gawęcki

z.gawecki@tu.kielce.pl

D 3
WIŚGiE
 • geodezja i kartografia
 • inżynieria środowiska
 • odnawialne źródła energii
dr inż. Łukasz Walaszczyk

lukaszw@tu.kielce.pl

Energis 2.19
WMiBM
 • automatyka i robotyka
 • informatyka przemysłowa
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria środków transportu
 • mechanika i budowa maszyn
 • wzornictwo przemysłowe
dr inż. Robert Kaniowski

kaniowski@tu.kielce.pl

B 7
WZiMK
 • ekonomia
 • inżynieria danych
 • logistyka
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
dr Marcin Stępień

mstepien@tu.kielce.pl

C 20

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

sekretarz
dr inż. Waldemar Szaniec wszaniec@tu.kielce.pl 3.07 A

Szczegółowe informacje o rekrutacji 41 34 24 818
41 34 24 136
41 34 24 137

Dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego
magistra inżyniera architekta w Politechnice Świętokrzyskiej
są automatycznie uznawane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI z dnia 13.01.2016 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń.

Uchwała Nr 206/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 206/19 określający zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Świętokrzyskiej na rok akademicki 2020/2021

Uchwała Nr 339/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Nr 52/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia katalogu i wysokości opłat związanych ze studiami wnoszonych przez studentów przyjętych na studia na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie Nr 49/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w procesie rekrutacji na rok ak. 2020/2021

Zarządzenie Nr 54/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powoływania i funkcjonowania wydziałowych komisji rekrutacyjnych w procesie rekrutacji na rok ak. 2020/2021

Uchwała Nr 150/18 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23

Uchwała Nr 352/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/21

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 352/20 z dnia 20 maja 2020 r. Olimpiady i konkursy uprawniające laureatów i finalistów do przyjęcia na studia bez postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2020/21

Uchwała Nr 339/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021