30 stycznia 2020 rusza rekrutacja na studia II stopnia.

Dane Kontaktowe Komisji Rekrutacyjnych

 • Wydział Budownictwa i Architektury
  (Architektura, Budownictwo)
  sekretarz komisji dr inż. Małgorzata Linek (rekrutacja_wbia@tu.kielce.pl), bud. A, pok 2.03, tel. 41-34-24-848

 

 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
  (Autoamatyka i Elektrotechnika Przemysłowa, Elektrotechnika, Energetyka, Informatyka)
  sekretarz komisji dr inż. Zbigniew Gawęcki (z.gawecki@tu.kielce.pl), bud. D, pok. 3, tel.: 41-34-24-115, 41-34-24-683

 

 • Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
  (Geodezja i Kartografia, Inżynieria Środowiska, Odnawialne Źródła Energii)
  sekretarz komisji dr Małgorzata Widłak (mwidlak@tu.kielce.pl), bud. Energis, pok. 2.19, tel.: 41-34-24-860, 41-34-24-807

 

 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
  (Automatyka i Robotyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, Mechanika i Budowa Maszyn, Transport, Wzornictwo Przemysłowe)
  sekretarz komisji dr inż. Robert Kaniowski (rekrwmibm@tu.kielce.pl), bud. B, pok. 7, tel.: 41-34-24-356, 41-34-24-458

 

 • Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
  (Ekonomia, Inżynieria danych, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
  sekretarz komisji dr Marcin Stępień (mstepien@tu.kielce.pl), bud. C, pok. 20, tel. 41-34-24-301

 

 • Szczegółowe informacje o rekrutacji
  tel.: 41 34 24 818, 41 34 24 136, 41 34 24 137

Dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego
magistra inżyniera architekta w Politechnice Świętokrzyskiej
są automatycznie uznawane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI z dnia 13.01.2016 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń.