Studia stacjonarne I stopnia

 • Rejestracja internetowa kandydatów
  Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez Internetowy System Rejestracji Kandydatów (ISRK). Kandydaci wypełniają formularz z danymi osobowymi niezbędnymi w procesie kwalifikacyjnym. Po poprawnym wypełnieniu wymaganych pól kandydaci uzyskują hasło dostępu do systemu, umożliwiające dalszą rekrutację na studia.
 • Wybór kierunku i formy studiów
  Opcja dostępna po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Rejestracji Kandydatów. W ramach jednego zgłoszenia kandydat może wybrać trzy kierunki na studiach stacjonarnych ( oraz jeden na niestacjonarnych). Będą one rozpatrywane w podanej przez niego kolejności.
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  Kandydaci w ramach jednego zgłoszenia dokonują opłatę rekrutacyjną na wskazany, indywidualny numer konta bankowego. Opłata może być dokonana przelewem bankowym, przez Internet lub poprzez wpłatę pocztową. Kandydaci, którzy chcą przyspieszyć aktywację opłaty rekrutacyjnej mogą zgłosić się dowodem wpłaty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. W rekrutacji biorą udział wyłącznie osoby, których opłata została zaksięgowana w systemie rekrutacyjnym (po zalogowaniu się do systemu widnieje status „bierze udział w rekrutacji”)
 • Wgranie fotografii w wersji cyfrowej do systemu rekrutacyjnego
  Opcja dostępna po zalogowaniu się do ISRK. Kandydaci wgrywają cyfrowe zdjęcie o rozmiarze 300×375 punktów, 300DPI, w formacie JPG.
 • Egzamin z rysunku odręcznego
  Kandydaci na kierunek architektura przystępują do egzaminu sprawdzającego predyspozycje do podjęcia studiów. Polega on na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów. Do kolejnej tury rekrutacji na ten kierunek przechodzą wyłącznie osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z egzaminu.
  Więcej informacji na temat przebiegu egzaminu znajdziesz tutaj.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji
  Rekrutacja na studia stacjonarne prowadzona jest na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Listy osób zakwalifikowanych na studia będą udostępnione wyłącznie na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej oraz na tablicach informacyjnych poszczególnych wydziałów w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.
 • Złożenie dokumentów
  Osoby zakwalifikowane na studia składają dokumenty, do wyczerpania limitu przyjęć, w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji w siedzibach właściwych Komisji Rekrutacyjnych. Wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny tutaj
 • Wykonanie i dostarczenie wyników badań lekarskich
  Na wskazanych kierunkach kandydaci zakwalifikowani na studia otrzymają imienne skierowanie na bezpłatne badania lekarskie. Zaświadczenia stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wskazanym kierunku należy dostarczyć do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych lub właściwych dziekanatów w wyznaczonym terminie.

Studia stacjonarne II stopnia

 • Rejestracja internetowa kandydatów
  Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie przez Internetowy System Rejestracji Kandydatów (ISRK). Kandydaci wypełniają formularz z danymi osobowymi niezbędnymi w procesie kwalifikacyjnym. Po poprawnym wypełnieniu wymaganych pól kandydaci uzyskują hasło dostępu do systemu, umożliwiające dalszą rekrutację na studia.
 • Wybór kierunku i formy studiów
  Opcja dostępna po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Rejestracji Kandydatów. Kandydaci wybierają kierunek i formę studiów, z uwzględnieniem ukończonych studiów 1 stopnia. Szczegółowe informacje zawarte są w tutaj.
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  Kandydaci dokonują opłaty rekrutacyjnej na wskazany, indywidualny numer konta bankowego. Opłata może być dokonana przelewem bankowym, przez Internet lub poprzez wpłatę pocztową. Osoby, które chcą przyspieszyć aktywację opłaty rekrutacyjnej mogą zgłosić się dowodem wpłaty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. W rekrutacji biorą udział wyłącznie osoby, których opłata została zaksięgowana w systemie rekrutacyjnym (po zalogowaniu się do systemu widnieje status „bierze udział w rekrutacji”)
 • Wgranie fotografii w wersji cyfrowej do systemu rekrutacyjnego
  Opcja dostępna po zalogowaniu się do ISRK. Kandydaci wgrywają cyfrowe zdjęcie o rozmiarze 300×375 punktów, 300DPI, w formacie JPG.
 • Złożenie dokumentów
  Kandydaci na studia drugiego stopnia składają dokumenty na studia terminach podanych w harmonogramie rekrutacji w siedzibach właściwych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Wykaz dokumentów jest dostępny tutaj.
 • Rozmowa kwalifikacyjna
  Na niektórych kierunkach studiów na może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Szczegółowych informacji udzielają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji
  Listy osób przyjętych na studia będą udostępnianie wyłącznie na stronie internetowej Politechniki Świętokrzyskiej oraz na tablicach informacyjnych poszczególnych wydziałów w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.