Wyniki egzaminu z rysunku odręcznego z dnia 12.09.2018

Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego po egzaminie z rysunku odręcznego


Lista osób zakwalifikowanych w rekrutacji dodatkowej na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2018/2019

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego


Lista przyjętych w rekrutacji dodatkowej na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2018/2019

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego