Lista osób przyjętych na studia stacjonarne drugiego stopnia:

Wydział Budownictwa i Architektury:

  • I II architektura
  • I II budownictwo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki:

  • I II elektrotechnika
  • I II informatyka

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki:

  • I II inżynieria środowiska

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn:

  • I II automatyka i robotyka
  • I II mechanika i budowa maszyn
  • I II transport

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego:

  • I II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji