Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

12 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
dr inż. Justyna Kasińska adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr hab. inż. Joanna Borowiecka-Jamrozek kierownik Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych profesor uczelni Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr hab. inż. Wojciech Depczyński kierownik Laboratorium Radiografii i Tomografii Komputerowej Politechniki Świętokrzyskiej adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr inż. Dominik Dudek adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr hab. inż. Marek Konieczny profesor uczelni Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr inż. Tomasz Miłek kierownik Laboratorium Materiałoznawstwa adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
mgr inż. Piotr Młynarczyk kierownik Laboratorium Obróbek Erozyjnych asystent Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr hab. inż. Sławomir Spadło profesor uczelni Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr inż. Piotr Thomas adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr inż. Tomasz Bucki asystent Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
mgr inż. Damian Bańkowski asystent Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
dr inż. Brtłomiej Szwed adiunkt Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych
Poprzedni 1 Następny