Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

3 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
mgr inż. Katarzyna Giemza-Wszędybył kierownik Sekcja Obsługi Administracyjnej WMiBM Kierownik Działu Biuro Dziekana WMiBM
mgr inż. Paulina Kowalik-Komisarska Sekcja Obsługi Administracyjnej WMiBM specjalista administracyjny Biuro Dziekana WMiBM
mgr Agata Kubicka Sekcja Obsługi Administracyjnej WMiBM starszy referent Biuro Dziekana WMiBM
Poprzedni 1 Następny
Skip to content