Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

10 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna Stanowisko Jednostka organizacyjna
dr hab. inż. arch. Marek Barański profesor uczelni Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Agnieszka Bojarowicz asystent Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
dr inż. Piotr Dobosz adiunkt Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
dr inż. arch. Małgorzata Doroz-Turek adiunkt Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
dr inż. Wioletta Grzmil adiunkt Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Jagoda Juruś asystent Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
dr hab. Waldemar Kozub profesor uczelni Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
dr hab inż. arch. Dariusz Piotrowicz kierownik Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki profesor uczelni Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
dr hab. Elżbieta Szot-Radziszewska profesor uczelni Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
mgr inż. Sylwia Wdowik asystent Katedra Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
Poprzedni 1 Następny