Plan zajęć pracowników Centrum Sportu w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020