Plan zajęć pracowników Centrum Sportu w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019