Studia podyplomowe

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Świętokrzyskiej wg wzoru zatwierdzonego przez MNiSW.

Kursy i szkolenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego jako jedyna jednostka w woj. świętokrzyskim wydaje certyfikaty Autodesk honorowane w całej Europie!