Studia podyplomowe

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Świętokrzyskiej wg wzoru zatwierdzonego przez MNiSW.

Program MBA

Executive Master of Business Administration integruje kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich.

Kursy i szkolenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego jako jedyna jednostka w woj. świętokrzyskim wydaje certyfikaty Autodesk honorowane w całej Europie!