Kursy komputerowe

Obsługa komputera - system operacyjny MS Windows

Cel kursu: 
Poznanie zasad obsługi sprzętu komputerowego klasy PC i praca w systemie operacyjnym MS Windows.

Zakres tematyczny:

 • Podstawy obsługi komputera
 • Podstawy systemu MS Windows
 • System plików i folderów
 • Edytor tekstów WordPad
 • Edytor rysunków Paint

Liczba godzin: 20.Odpłatność za kurs: 450 zł/os.

Edytor tekstu - MS Word

Cel kursu: 
Poznanie zasad edycji dokumentów.

Zakres tematyczny:

 • Wprowadzenie do programu Word – pojęcia podstawowe
 • Podstawowe zasady tworzenia dokumentów
 • Formatowanie tekstu w dokumencie
 • Formatowanie całego dokumentu – format strony, marginesy, nagłówki, stopki, numeracja stron
 • Tworzenie rysunków, tabel i wklejanie obiektów
 • Drukowanie dokumentu

Liczba godzin: 20. Odpłatność za kurs: 450 zł/os.

Arkusz kalkulacyjny - MS Excel

Cel kursu: 
Poznanie zasad wykonywania obliczeń i wykresów

Zakres tematyczny:

 • Wprowadzenie do programu Excel – pojęcia podstawowe
 • Zasady wprowadzania danych do arkusza
 • Wykonywanie obliczeń w arkuszu
 • Formatowanie elementów arkusza – zmiana typu danych, tworzenie obramowań
 • Tworzenie wykresów
 • Drukowanie arkusza

Liczba godzin: 20. Odpłatność za kurs: 450 zł/os.

Oprogramowanie biurowe - MS Office

Cel kursu: 
Poznanie aplikacji biurowych do edycji dokumentów, obliczeń i wykresów.

Zakres tematyczny:

 • Edytor tekstu MS Word wprowadzenie do programu Word – pojęcia podstawowe
 • Podstawowe zasady tworzenia dokumentów
 • Formatowanie tekstu w dokumencie
 • Formatowanie całego dokumentu – format strony, marginesy, nagłówki, stopki, numeracja stron
 • Tworzenie rysunków, tabel i wklejanie obiektów
 • Drukowanie dokumentu
 • Arkusz kalkulacyjny MS Excel
 • wprowadzenie do programu Excel – pojęcia podstawowe
 • Zasady wprowadzania danych do arkusza
 • wykonywanie obliczeń w arkuszu
 • Formatowanie elementów arkusza – zmiana typu danych, tworzenie obramowań tworzenie wykresów drukowanie arkusza

Liczba godzin: 40. Odpłatność za kurs: 680 zł/os.

Oprogramowanie biurowe i prezentacyjne - MS Office

Cel kursu: 
Poznanie aplikacji biurowych do edycji dokumentów, obliczeń, wykresów i tworzenia prezentacji.

Zakres tematyczny:

 • Edytor tekstu Word
 • Arkusz kalkulacyjny Excel
 • Program do prezentacji PowerPoint
 • podstawy tworzenia prezentacji – struktura slajdów
 • stosowanie elementów graficznych w prezentacjach
 • przykładowe prezentacje

Liczba godzin: 50. Odpłatność za kurs: 830 zł/os.

Oprogramowanie biurowe - MS Office - dla średniozaawansowanych

Cel kursu: 
Poszerzenie znajomości obsługi aplikacji biurowych do edycji dokumentów, obliczeń i wykresów.

Zakres tematyczny:

 • Edytor tekstu Word
 • Redagowanie i formatowanie tekstów
 • wstawianie i modyfikowanie tabel
 • Praca z kolumnami
 • Korespondencja seryjna
 • wstawianie ramek, rysunków, obiektów
 • Tworzenie makroinstrukcji
 • Arkusz kalkulacyjny MS Excel
 • wprowadzenie i modyfikacja danych
 • Operacje na wzorach (odwołania względne, bezwzględne i mieszane)
 • Wybrane funkcje matematyczne, statyczne, logiczne i finansowe
 • Tworzenie i modyfikacja wykresów
 • Praca z wieloma arkuszami
 • współpraca arkusza kalkulacyjnego z edytorem tekstu
 • Tworzenie makroinstrukcji

Liczba godzin: 40. Odpłatność za kurs: 680 zł/os.

Oprogramowanie biurowe i prezentacyjne - MS Office - dla średniozaawansowanych

Cel kursu: 
Poszerzenie znajomości obsługi aplikacji biurowych do edycji dokumentów, obliczeń, wykresów i tworzenia prezentacji.

Zakres tematyczny:

 • Edytor tekstu MS Word
 • Arkusz kalkulacyjny Excel
 • Program do prezentacji PowerPoint
 • Podstawy tworzenia prezentacji – struktura slajdów
 • Stosowanie elementów graficznych w prezentacjach
 • Przykładowe prezentacje

Liczba godzin: 50. Odpłatność za kurs: 830 zł/os.

Systemy baz danych - MS Access

Cel kursu:
Nabycie umiejętności praktycznych umożliwiających samodzielne tworzenie aplikacji za pomocą programu MS Access.

Zakres tematyczny:

 • Podstawy baz danych
 • Projektowanie tabel
 • Zarządzanie informacją zgromadzoną w bazie – kwerendy
 • Tworzenie formularzy i makroinstrukcji
 • Wydruk danych – raporty

Liczba godzin: 40. Odpłatność za kurs: 680 zł/os.

Planowanie i zarządzanie projektami - MS Project

Cel kursu: 
Opanowanie podstawowych poleceń programu MS Project, umożliwiających samodzielne planowanie i zarządzanie projektami.

Zakres tematyczny:

 • Przegląd metod planowania
 • Etapy planowania
 • Wprowadzanie danych o projekcie i zadaniach
 • Powiązania między zadaniami, ścieżka krytyczna
 • Określanie kosztów projektu
 • Filtrowanie i sortowanie danych
 • Kontrola realizacji projektu
 • Prezentacja i drukowanie projektu

Liczba godzin: 20. Odpłatność za kurs: 520 zł/os.

Administrowanie systemami MS Windows Server

Cel kursu:
Podstawy administrowania i użytkowania sieci Windows oraz aplikacji BackOffice.

Zakres tematyczny:

 • Instalacja i konfiguracja serwerów i stacji roboczych
 • Administrowanie kontami użytkowników
 • Udostępnianie zasobów plikowych – prawa dostępu
 • Zarządzanie systemami dyskowymi
 • Archiwizacja danych
 • Drukowanie
 • Konfiguracja protokołów i usług sieciowych
 • Współpraca Windows z Novell Netware
 • Techniki zabezpieczenia systemu
 • Aplikacje BackOffice

Liczba godzin: 30. Odpłatność za kurs: 630 zł/os.

Sieci komputerowe

Cel kursu: 
Nauka poleceń, niezbędnych dla użytkownika sieci Unix.

Skrócony zakres tematyczny:

 • Budowa sieci komputerowych
 • Podstawowe polecenia systemu
 • Tworzenie skryptów
 • Oprogramowanie

Liczba godzin: 35. Odpłatność za kurs: 700 zł/os.

Projektowanie i tworzenie stron WWW

Cel kursu: 
Opanowanie podstaw języka HTML i narzędzi wspomagających tworzenie stron WWW.

Zakres tematyczny:

 • Podstawy języka HTML
 • Struktura dokumentu
 • Czcionki
 • Kolory
 • Bloki
 • Odsyłacze
 • Wykazy
 • Grafika i multimedia
 • Tabele
 • Style
 • Ramki
 • „Pływające ramki”
 • Formularze
 • Liczniki wizyt
 • Księga gości
 • Wprowadzenie do JavaScript oraz przykłady skryptów
 • Programy narzędziowe
 • Front Page, Dreamweaver, Nemo Web Editor
 • Skrypty PHP
 • Tworzenie dynamicznych stron WWW
 • Programy do tworzenia animacji
 • Podstawy obsługi programu PhotoShop (zakres: grafika na stronach WWW)

Liczba godzin: 20. Odpłatność za kurs: 450 zł/os.

Programowanie komputera - język C/C++ - poziom podstawowy

Cel kursu: 
Nauka podstaw programowania w języku C++.

Zakres tematyczny dla języka C/C++:

 • Struktura programu w języku C++
 • Deklaracje i typy danych
 • Dyrektywy preprocesora
 • Instrukcje, wyrażenia i operatory
 • Deklaracje i definicje funkcji
 • Pętle
 • Instrukcje warunkowe i decyzyjne
 • Tablice i łańcuchy
 • Wskaźniki
 • Struktury
 • Instrukcje wejścia-wyjścia

Liczba godzin: 35. Odpłatność za kurs: 700 zł/os.

Grafika komputerowa

Cel kursu: 
Zapoznanie się z podstawami komputerowej obróbki grafiki z wykorzystaniem programów Corel Draw i PhotoShop.

Zakres tematyczny:

 • Grafika wektorowa – Corel Draw
 • Podstawy programu Corel Draw
 • Rysunek kreskowy
 • Napisy i symbole
 • Wypełnianie obiektów
 • Mapy bitowe
 • Przekształcenia
 • Drukowanie
 • Grafika rastrowa – Corel PhotoPaint
 • Obróbka map bitowych – PhotoShop
 • Podstawy programu PhotoShop
 • Retusz obrazów
 • Efekty specjalne
 • Korekcja i łączenie obrazów
 • Drukowanie

Liczba godzin: 30. Odpłatność za kurs: 630 zł/os.

Kosztorysowanie komputerowe

Cel kursu: 
Poznanie zasad sporządzania kosztorysów oraz przygotowanie do samodzielnej pracy w zakresie komputerowego sporządzania kosztorysowania.

Zakres tematyczny:

 • Podstawy obsługi programu NORMA
 • Podstawy sporządzania kosztorysów
 • Forma kosztorysu oraz zapis jego treści
 • Układ części i rozdziałów kosztorysu Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR)
 • Zakres stosowania i układ KNR
 • Podstawy ustalania nakładów rzeczowych w KNR
 • Zasady korzystania z KNR
 • Sporządzanie kosztorysów

Liczba godzin: 30. Odpłatność za kurs: 630 zł/os.

Kursy menedżerskie

Coaching w biznesie - kurs podstawowy (w formie kształcenia na odległość)

Cel kursu: 
Poznanie zasad stymulowania zaangażowania i wspierania rozwoju ludzi i zespołów.

Uczestnicy kursu: Kadra zarządzająca oraz liderzy firm i organizacji.

Zakres tematyczny:

1. Wprowadzenie do coachingu:

 • historia i filozofia coachingu,
 • coaching i inne formy wspierania ludzi i organizacji,
 • rodzaje coachingu,
 • zastosowanie coachingu w rozwoju ludzi i organizacji.

2. Komunikacja w coachingu:

 • podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej,
 • błędy i bariery w komunikacji,
 • skuteczne narzędzia coachingowej komunikacji,
 • pytania coachingowe i ich zastosowanie w biznesie.

3. Coaching jako proces:

 • sprawdzony model pracy coachingowej a procesy zarządzania,
 • cele w coachingu i zarządzaniu,
 • zasoby w coachingu,
 • zmiana w coachingu,
 • wybrane techniki i metody pracy coachingowej.

4. Stres w coachingu:

 • coaching stresu,
 • praca z oporem i przekonaniami,
 • coachingowe metody pracy z konfliktem.

5. Coachingowy styl zarządzania:

 • kompetencje menadżera zarządzającego coachingowo,
 • coachingowy model delegowania zadań,
 • motywacja,
 • jak przyjmować i dawać feedback.

6. Menedżer w roli coacha

 • coaching jako narzędzie rozwoju pracowników i zespołów,
 • coaching indywidualny i grupowy,
 • uczenie się ludzi i organizacji.

Coaching w biznesie – dodatkowe informacje

Liczba godzin: 18 godzin zajęć wspólnych + 2 godziny zajęć indywidualnych z każdym uczestnikiem.
Odpłatność za kurs: 1 900 zł/os.

Jak wzmacniać skuteczność i odporność psychiczną ludzi i zespołów? (w formie kształcenia na odległość)

Cel kursu: 
Uzupełnienie kompetencji menedżerów o dodatkowe narzędzia i sprawdzone metody optymalizowania odporności psychicznej, prowadzące do podniesienia skuteczności indywidualnej i zespołowej.

Uczestnicy kursu: Kadra menedżerska.

Zakres tematyczny:

 1. Główne elementy odporności psychicznej.
 2. Określanie zakresu optymalizacji osobistej odporności psychicznej (autodiagnoza).
 3. Stymulowanie rozwoju i skuteczności ludzi i zespołów w oparciu o teorię odporności psychicznej.
 4. Opracowanie planu optymalizacji odporności psychicznej własnej lub zespołu.

Odporność psychiczna – dodatkowe informacje

Liczba godzin: 12 godzin zajęć wspólnych + 2 godziny zajęć indywidualnych z każdym uczestnikiem.
Odpłatność za kurs: 1 600 zł/os.

Szkolenia AutoCad

Centrum Kształcenia Ustawicznego jako jedyna jednostka w woj. świętokrzyskim wydaje certyfikaty Autodesk honorowane w całej Europie!

AutoCAD 2020 - I stopień

Celem kursu jest opanowanie podstawowych poleceń programu AutoCAD umozliwiających samodzielną pracę projektową

Zakres tematyczny:

 • Wprowadzenie do programu AutoCAD
 • Podstawy rysowania obiektów
 • Edycja i modyfikacja obiektów
 • Warstwy rysunkowe
 • Wprowadzanie tekstu
 • Kreskowanie
 • Wymiarowanie rysunku
 • Drukowanie rysunku

Liczba godzin: 35. Odpłatność za kurs: 1400 zł/os.

AutoCAD 2020 - II stopień

Celem kursu jest opanowanie zaawansowanych poleceń programu AutoCAD. Przystosowanie programu do własnych potrzeb

 • Dostosowanie interfejsu
 • Tworzenie obiektów rysunkowych
 • Zaawansowana edycja
 • Rysowanie precyzyjne
 • Elementy powtarzalne
  • Bloki plikowe
  • Bloki dyskowe
  • Bloki z atrybutami
  • Bloki dynamiczne
 • Centrum danych projektowych
 • Pola danych
 • Tabele
 • Współpraca z zewnętrzną bazą danych
 • Odnośniki zewnętrzne
 • Obsługa przestrzeni papieru (wydruk)
  • Tworzenie rzutni
  • Wymiarowanie w rzutniach
  • Obiekty opisowe
  • Skalowanie rzutni

Liczba godzin: 35. Odpłatność za kurs: 1400 zł/os.

AutoCAD 2020 - III stopień

Celem kursu jest opanowanie zaawansowanych poleceń programu AutoCAD umożliwiajace projektowanie przestrzenne

 • Wprowadzenie do modelowania przestrzennego
 • Modelowanie krawędziowe
 • Modelowanie powierzchniowe
 • Siatki elementarne
 • Modelowanie bryłowe
 • Tworzenie elementów złożonych
 • Powierzchniowa edycja brył
 • Modelowanie swobodne
 • Rzutowanie w przestrzeni papieru
 • Wizualizacja przestrzennych scen – podstawy

Liczba godzin: 35. Odpłatność za kurs: 1400 zł/os.

Certyfikaty AutoCad

Centrum Kształcenia Ustawicznego jako jedyna jednostka w woj. świętokrzyskim wydaje certyfikaty Autodesk honorowane w całym obszarze EMEA!

Jak zdobyć certyfikat? – Kliknij tutaj…

Certyfikat firmy Autodesk stanowi pewny dowód umiejętności i wiedzy posiadacza, przez co może przyśpieszyć rozwój kariery, zwiększyć wydajność pracy i poprawić wiarygodność pracownika oraz jego pracodawcy.


Podstawowe zalety certyfikacj wiedzy Autodesk:

 • Zdobądź certyfikat – uznawany w branży dowód twoich umiejętności
 • Możliwość używania logo Autodesk Certified
 • Możliwość publicznej prezentacji certyfikatu Autodesk Certified
 • Możliwość wprowadzenia imienia i nazwiska posiadacza certyfikatu do bazy danych Profesjonalistów Autodesk Certified

AutoCAD® 2012 Certyfikacja Autodesk Plan przygotowania do egzaminu

Informacje ogólne AutoCAD® 2020

Zaprojektuj i ukształtuj świat wokół siebie za pomocą potężnych i elastycznych funkcji programu AutoCAD® 2019 – jednego z najlepszych narzędzi projektowania 2D oraz 3D na świecie. Zwiększ swoją wydajność, korzystając z rozbudowanych narzędzi do łączenia i dokumentowania projektów, a także porządkowania i upraszczania prac nad projektami i dokumentacją. Oprogramowanie AutoCAD® 2019 jest dostępne dla Windows® i Mac®, co pozwala dostosować się do wybranego wcześniej systemu operacyjnego. Kupując AutoCAD®w pakiecie AutoCAD® Design Suite zyskujesz jeszcze więcej możliwości dzięki łatwym w użyciu rozwiązaniom do komunikacji wizualnej.

Ulepszone pliki PDF. 
Dzięki dopracowanym, wydajniejszym plikom o mniejszych rozmiarach tworzenie dokumentów przebiega szybciej. Aby zapewnić lepszą wydajność, istnieje możliwość wyszukiwania tekstu, a pliki PDF można załączać do rysunków.

Inteligentne wymiarowanie. 
Automatycznie twórz odpowiednie pomiary w oparciu o zawartość rysunków. Umieść kursor nad wybranym obiektem, aby zobaczyć podgląd wymiarów przed rozpoczęciem jego faktycznego tworzenia.

Wyjątkowe wrażenia wizualne. 
Program pozwala poprawić jakość wyświetlania obrazu za pomocą narzędzia Przygaszanie linii. Dzięki zastosowaniu krzywych rzeczywistych zamiast segmentów linii została poprawiona czytelność. Można ograniczyć konieczność cofania operacji poprzez używanie polecenia Podgląd, co pozwala zobaczyć wyniki polecenia przed ich wykonaniem. Program ułatwia przenoszenie i kopiowanie dużych zbiorów wskazań.

Model koordynacji. 
Dołączaj i wyświetlaj modele Navisworks (angielski) i BIM 360 Glue (angielski) bezpośrednio w oprogramowaniu AutoCAD. Podczas projektowania odwołaj się do modelu Navisworks, aby uniknąć potencjalnych konfliktów. Skorzystaj z obsługi plików różnorodnych formatów oferowanej przez Navisworks, aby importować modele do programu AutoCAD z innych aplikacji.

Monitor zmiennych systemowych. 
Zapobiegaj wprowadzaniu niepożądanych zmian w ustawieniach systemowych. Ta funkcja wyświetla ostrzeżenie o wprowadzeniu zmian do ustawień preferencji, które mogą mieć wpływ na pracę z rysunkiem.

Nowy interfejs.
Ciemniejszy interfejs jest nie tylko przyjemniejszy dla oka, ale także nie męczy wzroku, gdyż bardzo cienkie linie, przyciski i tekst są lepiej widoczne.

Galerie wstążek.
Uzyskuj wizualny dostęp do zawartoœci rysunku bezpoœrednio ze wstążki, oszczędzając czas i redukując liczbę kliknięć. Galeria wstążki zapewnia intuicyjny, wizualny i szybki proces roboczy. Załóżmy na przykład, że chcesz dodać blok do projektu. Korzystając z galerii wstążki, ustaw kursor na wstążce, aby wstawić blok. W galerii bloku wyœwietlą się miniatury wszystkich bloków. Możesz wstawić elementy bez koniecznoœci użycia okna dialogowego.

Strona Nowa karta.
Szybko otwieraj nowe i istniejące rysunki oraz uzyskuj dostęp do szerokiej gamy elementów projektu. Nowa karta umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie projektowania. Użyj strony Nowa karta, aby otworzyć szablony, uaktualnienie ze źródła danych projektu lub dane projektu znajdujące się w chmurze Autodesk 360.

Podgląd poleceń.
Przejrzyj wyniki często używanych poleceń bez faktycznego wprowadzania zmian. Podgląd poleceń pomaga zmniejszyć liczbę wykonywanych poleceń cofnięcia przez umożliwienie oceny potencjalnych zmian poleceń, takich jak odsunięcie, zaokrąglenie i ucięcie.

Widoki przekrojów i szczegółów
Nowa karta dokumentacji modelu ułatwia dostęp do narzędzi służących do tworzenia widoków przekrojów i szczegółów. Wybieraj spośród najbardziej popularnych metod tworzenia przekrojów, takich jak pełny, częściowy, odsunięty i dopasowany. Określaj obwiednie kołowe i prostokątne widoków szczegółów. Twórz powiązania linii przekrojów z punktami charakterystycznymi w celu zachowania wierności nawet w przypadku zmiany modelu lub arkusza. Zachowaj spójność między wieloma przekrojami lub widokami szczegółów, dzięki możliwości dostosowywania stylu widoków.

Tekst przekreślony
Nowy styl przekreślenia dla tekstu wielowierszowego, wielolinii odniesienia, wymiarów, tabel i tekstu łukowego zwiększa elastyczność prezentacji tekstu w tworzonych dokumentach.

Komunikacja dzięki Autodesk® 360
Ścisłe sprzężenie z chmurą Autodesk® 360 pozwala na synchronizację plików. Obejmuje synchronizowanie rysunków i folderów z kontem internetowym bezpośrednio z poziomu oprogramowania AutoCAD®. Pliki można eksportować i załączać bezpośrednio do konta pojedyńczego logowania, a następnie udostępniać je innym użytkownikom za pośrednictwem konta internetowego Autodesk®.

Dostosowanie i synchronizacja plików
Możesz z łatwością współdzielić i korzystać z dostępu do dostosowanych ustawień użytkownika oraz plików pomocniczych, a tym samym bez przeszkód przechodzić z jednego urządzenia na drugie. Film szkoleniowy dotyczący nowej funkcji udostępniania oprogramowania AutoCAD® 2015 w portalach społecznościowych

Udostępnianie w portalach społecznościowych
Udostępniaj projekty AutoCAD® swojej społeczności, korzystając z wbudowanej obsługi portali Facebook® i Twitter®.

Aplikacje AutoCAD® w portalu Autodesk® Exchange
Łatwe poszerzanie możliwości oprogramowania AutoCAD® za pomocą towarzyszących AutoCAD® aplikacji utworzonych przez członków Sieci programistów Autodesk® Developer Network. Uzyskiwanie rozszerzeń jeszcze nigdy nie było tak proste. Wystarczy otworzyć jedną stronę docelową produktu, aby wybierać spośród setek przedstawionych rozszerzeń oprogramowania Autodesk®.

Kontekstowe narzędzie PressPull
Narzędzie „PressPull” zostało rozbudowane w celu zwiększenia jego elastyczności i dopasowania do kontekstu. Narzędzie „PressPull” umożliwia wyciąganie krzywych i w ten sposób tworzenie powierzchni oraz brył. Nowa opcja „Wiele” narzędzia „PressPull” pozwala wybrać wiele obiektów pojedynczą operacją „PressPull”.

Wyodrębnianie krzywej powierzchni
Nowe narzędzie do wyodrębniania krzywej powierzchni pozwala wyodrębniać linie konturowe powierzchni zakrzywionych brył 3D przez określony punkt na powierzchni lub na ścianie bryły.

Podgląd edycji właściwości
Dynamiczny i natychmiastowy podgląd zmian we właściwościach obiektu jeszcze przed ich wprowadzeniem. Dla przykładu, jeśli wybierzesz obiekt a następnie użyjesz palety „Właściwości” chcąc zmienić kolor, wybrany obiekt będzie dynamicznie zmieniał kolor zgodnie ze wskazaniem kursora na liście kolorów.

Informacje o produkcie – Autodesk

* źródło – AUTODESK®

Obserwując bilans dochodów firmy Autodesk® moża wnioskować, że popularność platformy projektowej AutoCAD® wzrasta bardzo szybko. Oznacza to, że coraz więcej użytkowników, firm i biur projektowych korzysta z jego rozwiązań.

A co to oznacza dla Ciebie???

Aby nie pozostawać z tyłu powinieneś jak najszybciej opanować możliwości tego programu. Niech nie zwiedzie Cię teoria wykorzystywania programu AutoCAD® tylko do do rysunku technicznego. Możliwości wybiegają daleko poza granice wyobraźni.

Prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Cele ogólne szkolenia: 
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.

Szczegółowe cele kształcenia: 
1. Przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu postępowania w różnych stanach zagrozenia zdrowia i życia.
2. Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych.
3. Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość pierwszej pomocy.
5. Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób uprawnionych do podejmowania czynności pierwszej pomocy.
6. Zastosowanie metod nauczania i form organizacyjnych niezbednych do prowadzenia zajęć w zakresie pierwszej pomocy, zwracając szczególną uwagę na metody aktywizujące i praktyczne kształcenie.
7. Dokonanie diagnozy potrzeb lokalnych (szkoły, ośrodka) dla określonego odbiorcy.

Zakres tematyczny:

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Wezwanie pomocy
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED
 • Zadławienia
 • Urazy i skutki urazów
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych
 • Wstrząs – zasady postępowania przeciwstrząsowego
 • Unieruchomienie złamań i zwichnięć
 • Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania
 • Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego
 • Zatrucia
 • Wsparcie psychiczne poszkodowanego
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Szkolenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy – Dz. U. z roku 2009, nr 139, poz. 1132

Liczba godzin: 30. Odpłatność za kurs: 550 zł/osobę.