Program Executive Master of Business Administration (Program MBA) to interdyscyplinarny program integrujący kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich.

Program MBA będzie realizowany wspólnie przez: Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Politechnikę Świętokrzyską. Dyplomy będą sygnowane (oprócz ww. instytucji) przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management jako instytucję walidującą.

Kadra dydaktyczna jest rekrutowana spośród trenerów biznesu, ekspertów w swoich dziedzinach.

Program obejmuje interaktywne wykłady, ćwiczenia, prace nad przypadkami, prezentacje, gry menedżerskie i warsztaty.

Program MBA uwzględnia wymogi, stawiane programom MBA przez międzynarodowe organizacje edukacji menedżerskiej, takie jak EFMD i EQUAL.
Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

 Wymagania, stawiane kandydatom:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • trzyletnia, potwierdzona praktyka zawodowa,
  • predyspozycje menedżerskie oraz warunki i motywacja do studiowania (oceniane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).

 Podstawowe dane organizacyjne:

  • planowane rozpoczęcie zajęć: październik 2018 r.
  • czas trwania Programu MBA: 4 semestry (585 godz. lekc.),
  • miejsce prowadzenia zajęć: Politechnika Świętokrzyska,
  • język zajęć: polski,
  • tryb nauki: zaoczny (weekend’owy),
  • pozytywne ukończenie Programu MBA zależy od: zaliczenia poszczególnych przedmiotów, zaliczenia projektu dyplomowego oraz uiszczenia wszystkich opłat,
  • koszt uczestnictwa jednej osoby: 7900 zł netto (+ VAT 23%) za semestr (cena za semestry trzeci i czwarty może ulec zmianie o wskaźnik inflacji za rok poprzedzający w stosunku do roku, w którym odbywają się zajęcia semestru III i IV).

Program MBA 2018

Regulamin Programu MBA 2018