Programy studiów podyplomowych

Administrator sieci komputerowych

Cel studiów podyplomowych: 
Uzupełnienie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie działania i obsługi najpopularniejszych systemów operacyjnych. Nabycie umiejętności zarządzania sieciami komputerowymi budowanymi w oparciu o systemy Unix/Linux, Novell i Windows 2012 Server. Poznanie metod zapewnienia bezpieczeństwa w sieciach komputerowych.

Zakres tematyczny:

 • Sieci lokalne (LAN).
 • Urządzenia przyłączane do sieci LAN.
 • Typy sieci.
 • Topologie sieci lokalnych.
 • Rodzaje sieci rozległych.
 • Usługi w sieciach rozległych.
 • Poczta elektroniczna (E-mail).
 • Listy dyskusyjne.
 • System NEWS.
 • Inne usługi informacyjne.
 • Sesja interaktywna na odległym (zdalnym) komputerze.
 • Transfer plików.
 • Interaktywna komunikacja z innymi użytkownikami sieci.
 • Sieci oparte na protokole TCP/IP, Ethernet (Fe, Gbe, 10Gbe), VoIP, WiFi.
 • Protokoły sieciowe, Model OSI, IPv6, IPv4, APIPA, ARP, DNSSec vs DNS, ICMP, IGMP, UDP, DHCP, IPSec, RADIUS, ISATAP, TEREDO, STP, LDAP, VPN.
 • Adresowanie IP.
 • Domyślna brama (default gateway).
 • Narzędzia IP.
 • Osprzęt sieciowy.
 • Architektura systemów zarządzania siecią.
 • Modele, standardy, protokoły zarządzania, protokół SNMP, RMON.
 • Bazy MIB.
 • Przykłady prostych aplikacji wspomagających zarządzanie.
 • Kompleksowe platformy zarządzania.
 • Sieciowe systemy operacyjne.
 • Podstawy działania systemu operacyjnego, pamięć systemowa, system plików.
 • Podstawowe mechanizmy komunikacyjne jądra systemu operacyjnego.
 • Mechanizmy komunikacji międzyprocesowej.
 • Przegląd architektur i własności systemów operacyjnych.
 • Windows – architektura; Active Directory; konfiguracja wybranych usług sieciowych.
 • Linux – architektura; wybór dystrybucji, konfiguracja i kompilacja jądra, powłoki i polecenia systemu, programowanie w powłoce; konfiguracja wybranych usług sieciowych.
 • NetWare – podstawowe elementy sieci NetWare; serwer plikowy; typowe moduły ładowalne NetWare; directory service; konfiguracja serwera drukarek; ZENworks.
 • System Windows 2008 Server.
 • Instalacja i konfiguracja środowiska Windows 2008 Server.
 • Planowanie, instalacja i konfiguracja Active Directory.
 • Planowanie i implementacja zasad grupowych w Active Directory.
 • Udostępnianie zasobów w Windows 2008 Server.
 • Zabezpieczanie zasobów w oparciu o system plików NTFS.
 • Szyfrowanie; kompresja w systemie plików NTFS.
 • Tworzenie kont i grup użytkowników.
 • Dostęp do zasobów serwera z platformy Windows.
 • Instalacja i konfiguracja serwera DHCP.
 • Windows 2008 Server jako platforma usług internetowych (usługi :DNS; poczta elektroniczna; WWW; FTP).
 • Rola certyfikatów w bezpiecznej komunikacji elektronicznej na przykładzie serwera certyfikatów w Windows 2008 Server.
 • Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych w Windows 2008 Server.
 • Replikacja w Acitve Directory – domena w różnych lokalizacjach.
 • Inspekcja zasobów i zdarzeń.
 • Obsługa i administrowanie systemem Unix/Linux.
 • Protokół TCP/IP, adresacja, tablice komputerów, obsługa domen.
 • Podstawowa konfiguracja jądra, konfiguracja interfejsów, protokoły SLIP i PPP.
 • Routing (RIP, OSPF, BGP, EIGRP).
 • Konfiguracja serwera nazw – DNS.
 • Aplikacje sieciowe, sieciowy system plików, poczta elektroniczna, serwery WWW i FTP.
 • Codzienne zadania administratora sieci lokalnej.
 • Obsługa i administrowanie systemem Novell.
 • Konfiguracja serwera plików i serwera drukarek.
 • Przydzielanie zasobów sieciowych użytkownikom i stacjom roboczym.
 • Serwer Novell jako router dla sieci lokalnej.
 • Wzajemny dostęp do zasobów plikowych.
 • Konfiguracja klientów różnych systemów.
 • Przygotowanie „bezdyskowych” terminali systemu UNIX/LINUX, Windows 2008.
 • Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych.
 • Podstawowe problemy bezpieczeństwa (poufność, integralność, dostępność), zagrożenia i mechanizmy obrony, polityka bezpieczeństwa.
 • Klasy bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 • PKI; Rola certyfikatów w bezpiecznej komunikacji sieciowej.
 • Wyszukiwarki internetowe jako źródło poufnych informacji.
 • Rodzaje i przykłady ataków zdalnych.
 • Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych.
 • Projektowanie sieci z wykorzystaniem firewall’i (metody omijania firewall’i).
 • Ataki typu DoS.
 • Ataki przepełnienia bufora.
 • IDS/IPS.
 • Sniffing.
 • Ataki Man-in-the-middle.
 • Audyt sieci komputerowej.
 • Zasady konfiguracji bezpiecznego serwera sieciowego.
 • Metody zdobywania informacji o sieci (skanowanie; wykorzystanie wyszukiwarek internetowych; passive os fingerprinting).
 • Sniffing (sniffing w sieciach bezprzewodowych; switchowanych).
 • Ataki man in the middle na szyfrowane sesje SSH i HTTPS.
 • Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych (łamanie zabezpieczeń WEP,WPA; budowa bezpiecznych sieci bezprzewodowych).
 • IDS na przykładzie oprogramowania Snort.
 • Prezentacja technik zdalnych i lokalnych ataków na systemy Unix’owe i Windows’owe, jako przykład metod wykorzystywanych przez crackerów do przejmowania kontroli nad serwerami i stacjami roboczymi.

Liczba godzin: 275.

Odpłatność za studia:

 • wpłata jednorazowa – 3400 zł/osobę.
 • wpłata w 2 ratach – 3500 zł/osobę .
 • wpłata w ratach – 3600 zł/osobę.

Do ww. kwot za studia należy doliczyć: 4 zł (za indeks) oraz 30 zł (za świadectwo ukończenia studiów).

Audyt energetyczny budynków

Cel studiów podyplomowych:
Przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu efektywnego wykorzystania energii i prawnych aspektów dokonywania ocen energetycznych, jak również przygotowanie uczestników do sporządzania ocen energetycznych budynków lub części budynków oraz sporządzania świadectw oceny energetycznej.

Wymagania:
O przyjęcie mogą się ubiegać osoby legitymujące się ukończonymi studiami na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.

Świadectwo ukończenia studiów uprawnia do wydawania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Zakres tematyczny:

 • Podstawy prawne
 • Użytkowanie i oszczędność energii
 • Ochrona cieplna budynków
 • Zródła ciepła i chłodu
 • Systemy ogrzewania i c.w.u.
 • Systemy wentylacji i klimatyzacji
 • Energia elektryczna w budynkach
 • Gospodarka energetyczna budynku
 • Projektowanie budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej
 • Ocena energetyczna i termomodernizacja budynku
 • Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku
 • Sporządzanie audytu energetycznego budynku

U w a g a !
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Liczba godzin: 244.

Odpłatność za studia:

 • wpłata jednorazowa – 3500 zł/osobę.
 • wpłata w ratach – 3600 zł/osobę.
 • wpłata w 4 ratach – 3700 zł/osobę.

Do ww. kwot za studia należy doliczyć: 4 zł (za indeks) oraz 30 zł (za świadectwo ukończenia studiów).

Grafika multimedialna

Cel studiów podyplomowych: 
Uzupełnienie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie grafiki, multimediów, projektowania stron WWW, oraz Internetu.

Wymagania: 
Podstawowa znajomość systemu operacyjnego MS Windows.

Zakres tematyczny:

 • Administracja serwerami internetowymi (+ MS Windows 2012 Server)
 • Animacja komputerowa
 • Grafika komputerowa 3D (AutoCAD, Blender)
 • Grafika multimedialna (Adobe Premiere)
 • Grafika prezentacyjna
 • Grafika rastrowa 2D (Corel Photo Paint, Gimp)
 • Grafika wektorowa 2D (Corel Draw, Inscape, OO Draw)
 • Projektowanie dynamicznych stron WWW (Adobe Flash)
 • Projektowanie dynamicznych stron WWW (PHP, SQL)
 • Projektowanie statycznych stron WWW
 • Projekty DTP
 • Systemy Zarządzania Treścią – Web CMS
 • Techniki obróbki sygnału telewizyjnego

U w a g a !
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Liczba godzin: 265.

Odpłatność za studia:

 • wpłata jednorazowa – 3300 zł/osobę.
 • wpłata w ratach – 3400 zł/osobę.
 • wpłata w 4 ratach – 3500 zł/osobę.

Do ww. kwot za studia należy doliczyć: 4 zł (za indeks) oraz 30 zł (za świadectwo ukończenia studiów).

Informatyka dla nauczycieli

Cel studiów podyplomowych: 
Uzupełnienie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie m.in. programowania komputerów, wspomagania projektowania, baz danych, grafiki, tworzenia stron WWW oraz przygotowanie metodyczne do nauczania informatyki.

Zakres tematyczny:

 • Architektura systemów komputerowych
 • Arkusz kalkulacyjny
 • Edycja i prezentacja dokumentów
 • Język opisu dokumentu hipertekstowego (HTML)
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Metodologia kształcenia na odległość
 • Metodologia nauczania informatyki
 • Narzędzia administracyjne systemu Windows
 • Narzędzia i nawigacja w sieci Internet
 • Narzędzia multimedialne
 • Praktyka
 • Programowanie komputerów
 • Projektowanie stron WWW
 • Rastrowa grafika komputerowa
 • System Windows 2012 serwer
 • Systemy baz danych
 • Systemy i sieci komputerowe
 • Systemy operacyjne
 • Techniczne aspekty eksploatacji sprzętu komputerowego
 • Techniki zabezpieczeń sieci i zasobów komputerowych
 • Technologie informatyczne w nauczaniu
 • Wektorowa grafika komputerowa

U w a g a !
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym III semestry – sobota i niedziela co dwa tygodnie.

Liczba godzin: 350.

Odpłatność za studia:

 • wpłata jednorazowa – 3600 zł/osobę
 • wpłata w 2 ratach – 3720 zł/osobę
 • wpłata w 4 ratach – 3840 zł/osobę

Do ww. kwot za studia należy doliczyć: 4 zł (za indeks) oraz 30 zł (za świadectwo ukończenia studiów).

Melioracje i gospodarka wodna

Cel studiów podyplomowych:
Przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu szeroko rozumianej hydrotechniki, w aspektach zarówno środowiskowych, jak i technicznych, jak również przygotowanie uczestników do planowania i zarządzania gospodarkš wodną na różnych szczeblach organizacyjnych

Wymagania:
O przyjęcie mogą się ubiegać osoby legitymujące się ukończonymi studiami na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.

Zakres tematyczny:

 • Konstrukcje betonowe i żelbetowe w hydrotechnice
 • Hydrologia inżynierska
 • Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych
 • Budownictwo ziemne z elementami mechaniki gruntów
 • Budowle wodne
 • Hydraulika i dynamika koryt
 • Ochrona przed powodzią
 • Przyrodnicze podstawy i skutki melioracji wodnych
 • Utrzymanie rzek i zabudowa potoków
 • Melioracje wodne
 • Eksploatacja systemów i urządzeń melioracyjnych
 • Zbiorniki retencyjne

U w a g a !
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Liczba godzin: 240.

Odpłatność za studia:

 • wpłata jednorazowa – 5000 zł/osobę.
 • wpłata w ratach – 5250 zł/osobę.
 • wpłata w 4 ratach – 5500 zł/osobę.

Do ww. kwot za studia należy doliczyć: 4 zł (za indeks) oraz 30 zł (za świadectwo ukończenia studiów).

Nowoczesne technologie spawalnicze

Cel studiów podyplomowych: 
Przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu współczesnych technik spawalniczych, ze szczególnym uwzględnieniem spawania laserowego, metaloznawstwa połączeń spawanych, podstaw metaloznawstwa teoretycznego, nowoczesnych metod obróbek erozyjnych i wykończe?niowych, jak również zapoznanie ich z trendami związanymi z automatyzacją procesów spawalniczych i obróbka cieplną.

Wymagania: 
O przyjęcie mogą się ubiegać osoby legitymujące się ukończonymi studiami na kierunkach technicznych.

 Zakres tematyczny:

 • Teoretyczne podstawy metaloznawstwa
 • Metaloznawstwo połączeń spawanych
 • Nowoczesne stale dla energetyki
 • Podstawy spawalnictwa
 • Współczesne procesy spawalnicze
 • Maszyny i urządzenia spawalnicze
 • Mikroskopia optyczna i elektronowa
 • Konstrukcje spawane
 • Podstawy obróbki cieplnej
 • Kontrola jakości połączeń spawanych
 • Obróbka erozyjna i wykończeniowa
 • Spawanie techniką laserową i plazmową
 • Automatyzacja procesów spawalniczych

Uwaga!

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym i wieczorowym.

Liczba godzin: 265.

Odpłatność za studia:

 • wpłata jednorazowa – 3200 zł/osobę.
 • wpłata w 2 ratach – 3400 zł/osobę.
 • wpłata w 4 ratach – 3500 zł/osobę.

Do ww. kwot za studia należy doliczyć: 4 zł (za indeks) oraz 30 zł (za świadectwo ukończenia studiów).

Programowanie dla nauczycieli

Cel studiów podyplomowych:

Uzyskanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji z zakresu nauczania planowania algorytmów rozwiązywania różnych problemów, podstaw programowania (w tym również „bez komputera”), stosowania standardowych i wizualnych języków programowania komputerów, programowania stron internetowych, sterowania robotami oraz programowania prostych sterowników.

 Zakres tematyczny:

 • Wprowadzenie do algorytmiki
 • Metodyka nauczania programowania
 • Programowanie bez komputera (gry i zabawy algorytmiczne)
 • Programowanie graficzne – wizualne języki programowania (Scratch, Baltie)
 • Podstawy programowania stron internetowych (HTML, CSS)
 • Podstawy programowania komputerów (C++, Python)
 • Podstawy programowania w języku Java
 • Programowanie dynamicznych stron internetowych (CMS, PHP, podstawy SQL, wzorzec Model-View-Controller)
 • Sterowanie robotami
 • Programowanie aplikacji mobilnych (m. in. MIT App Inventor)
 • Programowanie sterowników (Arduino)
 • Technologie informatyczne w nauczaniu
 • Metodologia kształcenia na odległość

Uwaga!

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym III semestry – sobota i niedziela co dwa tygodnie.

Liczba godzin: 315.

Odpłatność za studia:

 • wpłata jednorazowa – 3510 zł/osobę.
 • wpłata w 2 ratach – 3600 zł/osobę.
 • wpłata w 4 ratach – 3720 zł/osobę.

Do ww. kwot za studia należy doliczyć: 4 zł (za indeks) oraz 30 zł (za świadectwo ukończenia studiów).

Przysposobienie obronne - Edukacja dla bezpieczeństwa

Zakres tematyczny studiów podyplomowych::

 • System bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej
 • Rodzaje sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ich charakterystyka i przeznaczenie
 • Struktura i zadania Obrony Terytorialnej Rzeczpospolitej Polskiej
 • Charakterystyka współczesnych zagrożeń ludności w czasie pokoju i w okresie wojny
 • Wybrane problemy międzynarodowego prawa humanitarnego dotyczące ochrony ludności i dóbr kultury
 • Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu, zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia i po ich wystąpieniu
 • Psychologiczne skutki sytuacji kryzysowych i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego
 • Służba wojskowa
 • Podstawy planowania i organizowania działań
 • Obrona cywilna
 • Terenoznawstwo
 • Strzelectwo sportowe
 • Podstawy planowania i organizowania działań
 • Metodyka nauczania przysposobienia obronnego
 • Socjologia edukacji
 • Media w edukacji i edukacyjne zastosowanie komputerów

Liczba godzin: 350.

Odpłatność za studia:

 • wpłata jednorazowa – 3450 zł/osobę.
 • wpłata w 2 ratach – 3600 zł/osobę.
 • wpłata w 4 ratach – 3780 zł/osobę.

Do ww. kwot za studia należy doliczyć: 4 zł (za indeks) oraz 30 zł (za świadectwo ukończenia studiów).

Technika i rzeczoznawstwo samochodowe

Cel studiów podyplomowych: 
Szkolenie i dokształcanie uczestników w zakresie specyficznej problematyki zagadnień związanych z pełnieniem funkcji rzeczoznawcy samochodowego zajmującego się oceną stanu technicznego pojazdu samochodowego zgodnie z kryteriami certyfikacji określonymi przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców przy P.Z.M.

 Zakres tematyczny:

 • Silniki samochodowe
 • Układy przeniesienia napędu
 • Podwozia samochodowe
 • Nadwozia samochodowe
 • Współczesne metody pomiaru w pojazdach samochodowych
 • Współczesne metody sterowania i diagnozowania pojazdów.
 • Wyposażenie elektryczne współczesnych samochodów
 • Mechanika ruchu pojazdów w warunkach granicznych
 • Drogi i organizacja ruchu drogowego
 • Klasyfikacja pojazdów samochodowych
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Opiniowanie zdarzeń drogowych
 • Rzeczoznawstwo
  • identyfikacja pojazdów samochodowych
  • określenie autentyczności numeru identyfikacyjnego pojazdu
  • ocena stanu technicznego pojazdu
  • ocena stanu technicznego pojazdu po wykonanych naprawach
  • opiniowanie pojazdów zabytkowych, kolekcjonerskich, typu SAM
  • badania zużycia paliwa
  • badania układów spalania w tym instalacji LPG
  • badania układów spalania pod względem ekologii
  • określenie wartości rynkowej pojazdu
  • ustalenie zakresu uszkodzeń pojazdów po wypadkach, kradzieżach itp.
  • sporządzanie kosztorysów napraw w systemie AUDATEX i EUROTAX
  • weryfikacja kosztorysów napraw pojazdów
  • organizacja i eksploatacja w jednostkach transportowych
  • krajowe akty prawne dotyczące ruchu drogowego i przewozów
  • krajowe i międzynarodowe akty prawne dotyczące bezpieczeństwa i parametrów pojazdów
  • Systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego w pojazdach samochodowych
  • systemy jakości organizacji, certyfikacji i akredytacji
 • Metodyka napraw pojazdów
  • naprawy blacharskie
  • naprawy lakiernicze
  • naprawy mechaniczne
   • naprawy silników
   • naprawy układów napędowych
   • naprawy zespołów jezdnych

Liczba godzin: 260.

Odpłatność za studia:

 • wpłata jednorazowa – 3700 zł/osobę.
 • wpłata w 2 ratach – 3800 zł/osobę.
 • wpłata w 4 ratach – 3900 zł/osobę.

Do ww. kwot za studia należy doliczyć: 4 zł (za indeks) oraz 30 zł (za œświadectwo ukończenia studiów).

Wycena nieruchomości (on line)

Cel studiów podyplomowych: 
Przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu prawnych, ekonomicznych i technicznych aspektów obrotu nieruchomościami oraz metod dokonywania ich wyceny..

Wymagania: 
O przyjęcie mogą się ubiegać osoby legitymujące się ukończonymi studiami: technicznymi, prawniczymi, ekonomicznymi lub z zakresu zarządzania.

Program studiów zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 czerwca 2014r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.
Absolwenci tych studiów będą mogli przystąpić do dalszych działań, wymaganych przy ubieganiu się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

 Zakres tematyczny:

 • Podstawy wiedzy z zakresu prawa (cywilnego, rzeczowego, zobowiązań, rodzinnego i spadkowego, spółdzielczego)
 • Podstawy wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Podstawy wiedzy ekonomicznej (rynek nieruchomości, efektywność inwestycji, elementy finansów, bankowości, matematyki finansowej i rachunkowości)
 • Podstawy techniki budowlanej (elementy technologii budowlanych, procesów inwestycyjnych, kosztorysowania i eksploatacji nieruchomości)
 • Wycena nieruchomości (prawne, techniczne, organizacyjne i ekonomiczne aspekty wyceny nieruchomości z uwzględnieniem ich położenia, przeznaczenia i wyposażenia)
 • Eksploatacja nieruchomości (pośrednictwo w obrocie, zarządzanie, doradztwo rynkowe)

Uwaga!

Zajęcia odbywają się w systemie kształcenia na odległość (on-line).

Liczba godzin: 286.

Odpłatność za studia:

 • wpłata jednorazowa – 2650 zł/osobę.
 • wpłata w 2 ratach – 2750 zł/osobę.
 • wpłata w 4 ratach – 2850 zł/osobę.

Do ww. kwot za studia należy doliczyć:30 zł (za świadectwo ukończenia studiów).