Cel studiów podyplomowych: 
Uzupełnienie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie działania i obsługi najpopularniejszych systemów operacyjnych. Nabycie umiejętności zarządzania sieciami komputerowymi budowanymi w oparciu o systemy Unix/Linux, Novell i Windows 2012 Server. Poznanie metod zapewnienia bezpieczeństwa w sieciach komputerowych.

Zakres tematyczny:

 • Sieci lokalne (LAN).
 • Urządzenia przyłączane do sieci LAN.
 • Typy sieci.
 • Topologie sieci lokalnych.
 • Rodzaje sieci rozległych.
 • Usługi w sieciach rozległych.
 • Poczta elektroniczna (E-mail).
 • Listy dyskusyjne.
 • System NEWS.
 • Inne usługi informacyjne.
 • Sesja interaktywna na odległym (zdalnym) komputerze.
 • Transfer plików.
 • Interaktywna komunikacja z innymi użytkownikami sieci.
 • Sieci oparte na protokole TCP/IP, Ethernet (Fe, Gbe, 10Gbe), VoIP, WiFi.
 • Protokoły sieciowe, Model OSI, IPv6, IPv4, APIPA, ARP, DNSSec vs DNS, ICMP, IGMP, UDP, DHCP, IPSec, RADIUS, ISATAP, TEREDO, STP, LDAP, VPN.
 • Adresowanie IP.
 • Domyślna brama (default gateway).
 • Narzędzia IP.
 • Osprzęt sieciowy.
 • Architektura systemów zarządzania siecią.
 • Modele, standardy, protokoły zarządzania, protokół SNMP, RMON.
 • Bazy MIB.
 • Przykłady prostych aplikacji wspomagających zarządzanie.
 • Kompleksowe platformy zarządzania.
 • Sieciowe systemy operacyjne.
 • Podstawy działania systemu operacyjnego, pamięć systemowa, system plików.
 • Podstawowe mechanizmy komunikacyjne jądra systemu operacyjnego.
 • Mechanizmy komunikacji międzyprocesowej.
 • Przegląd architektur i własności systemów operacyjnych.
 • Windows – architektura; Active Directory; konfiguracja wybranych usług sieciowych.
 • Linux – architektura; wybór dystrybucji, konfiguracja i kompilacja jądra, powłoki i polecenia systemu, programowanie w powłoce; konfiguracja wybranych usług sieciowych.
 • NetWare – podstawowe elementy sieci NetWare; serwer plikowy; typowe moduły ładowalne NetWare; directory service; konfiguracja serwera drukarek; ZENworks.
 • System Windows 2008 Server.
 • Instalacja i konfiguracja środowiska Windows 2008 Server.
 • Planowanie, instalacja i konfiguracja Active Directory.
 • Planowanie i implementacja zasad grupowych w Active Directory.
 • Udostępnianie zasobów w Windows 2008 Server.
 • Zabezpieczanie zasobów w oparciu o system plików NTFS.
 • Szyfrowanie; kompresja w systemie plików NTFS.
 • Tworzenie kont i grup użytkowników.
 • Dostęp do zasobów serwera z platformy Windows.
 • Instalacja i konfiguracja serwera DHCP.
 • Windows 2008 Server jako platforma usług internetowych (usługi :DNS; poczta elektroniczna; WWW; FTP).
 • Rola certyfikatów w bezpiecznej komunikacji elektronicznej na przykładzie serwera certyfikatów w Windows 2008 Server.
 • Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych w Windows 2008 Server.
 • Replikacja w Acitve Directory – domena w różnych lokalizacjach.
 • Inspekcja zasobów i zdarzeń.
 • Obsługa i administrowanie systemem Unix/Linux.
 • Protokół TCP/IP, adresacja, tablice komputerów, obsługa domen.
 • Podstawowa konfiguracja jądra, konfiguracja interfejsów, protokoły SLIP i PPP.
 • Routing (RIP, OSPF, BGP, EIGRP).
 • Konfiguracja serwera nazw – DNS.
 • Aplikacje sieciowe, sieciowy system plików, poczta elektroniczna, serwery WWW i FTP.
 • Codzienne zadania administratora sieci lokalnej.
 • Obsługa i administrowanie systemem Novell.
 • Konfiguracja serwera plików i serwera drukarek.
 • Przydzielanie zasobów sieciowych użytkownikom i stacjom roboczym.
 • Serwer Novell jako router dla sieci lokalnej.
 • Wzajemny dostęp do zasobów plikowych.
 • Konfiguracja klientów różnych systemów.
 • Przygotowanie „bezdyskowych” terminali systemu UNIX/LINUX, Windows 2008.
 • Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych.
 • Podstawowe problemy bezpieczeństwa (poufność, integralność, dostępność), zagrożenia i mechanizmy obrony, polityka bezpieczeństwa.
 • Klasy bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 • PKI; Rola certyfikatów w bezpiecznej komunikacji sieciowej.
 • Wyszukiwarki internetowe jako źródło poufnych informacji.
 • Rodzaje i przykłady ataków zdalnych.
 • Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych.
 • Projektowanie sieci z wykorzystaniem firewall’i (metody omijania firewall’i).
 • Ataki typu DoS.
 • Ataki przepełnienia bufora.
 • IDS/IPS.
 • Sniffing.
 • Ataki Man-in-the-middle.
 • Audyt sieci komputerowej.
 • Zasady konfiguracji bezpiecznego serwera sieciowego.
 • Metody zdobywania informacji o sieci (skanowanie; wykorzystanie wyszukiwarek internetowych; passive os fingerprinting).
 • Sniffing (sniffing w sieciach bezprzewodowych; switchowanych).
 • Ataki man in the middle na szyfrowane sesje SSH i HTTPS.
 • Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych (łamanie zabezpieczeń WEP,WPA; budowa bezpiecznych sieci bezprzewodowych).
 • IDS na przykładzie oprogramowania Snort.
 • Prezentacja technik zdalnych i lokalnych ataków na systemy Unix’owe i Windows’owe, jako przykład metod wykorzystywanych przez crackerów do przejmowania kontroli nad serwerami i stacjami roboczymi.

Liczba godzin: 275.

Odpłatność za studia:

 • wpłata jednorazowa – 3400 zł/osobę.
 • wpłata w 2 ratach – 3500 zł/osobę.
 • wpłata w ratach – 3600 zł/osobę.