Cel studiów podyplomowych: 
Uzupełnienie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie działania i obsługi najpopularniejszych systemów operacyjnych. Nabycie umiejętności zarządzania sieciami komputerowymi budowanymi w oparciu o systemy Unix/Linux, Novell i Windows 2012 Server. Poznanie metod zapewnienia bezpieczeństwa w sieciach komputerowych.

Zakres tematyczny:

 • Architektura systemów zarządzania siecią
 • Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Obsługa i administrowanie systemem UNIX/LINUX
 • Osprzęt sieciowy
 • Programowanie witryn internetowych i administrowanie serwerami WWW
 • Rozległe sieci komputerowe
 • Sieciowe systemy operacyjne
 • Standardy i protokoły sieciowe
 • System MS Windows 2012 Server i wirtualizacja zasobów
 • Transmisja danych
 • Usługi katalogowe i administrowanie serwerami poczty elektronicznej

Liczba godzin: 275.

Odpłatność za studia:

 • wpłata jednorazowa – 3400 zł/osobę.
 • wpłata w 2 ratach – 3500 zł/osobę.
 • wpłata w ratach – 3600 zł/osobę.