Cel studiów podyplomowych:
Przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu efektywnego wykorzystania energii i prawnych aspektów dokonywania ocen energetycznych, jak również przygotowanie uczestników do sporządzania ocen energetycznych budynków lub części budynków oraz sporządzania świadectw oceny energetycznej.

Wymagania:
O przyjęcie mogą się ubiegać osoby legitymujące się ukończonymi studiami na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.

Świadectwo ukończenia studiów uprawnia do wydawania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Zakres tematyczny:

 • Podstawy prawne
 • Użytkowanie i oszczędność energii
 • Ochrona cieplna budynków
 • Zródła ciepła i chłodu
 • Systemy ogrzewania i c.w.u.
 • Systemy wentylacji i klimatyzacji
 • Energia elektryczna w budynkach
 • Gospodarka energetyczna budynku
 • Projektowanie budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej
 • Ocena energetyczna i termomodernizacja budynku
 • Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku
 • Sporządzanie audytu energetycznego budynku

U w a g a !
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Liczba godzin: 244.

Odpłatność za studia:

 • wpłata jednorazowa – 3500 zł/osobę.
 • wpłata w ratach – 3600 zł/osobę.
 • wpłata w 4 ratach – 3700 zł/osobę.