Cel studiów podyplomowych: 
Przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu szeroko rozumianej hydrotechniki, w aspektach zarówno środowiskowych, jak i technicznych, jak również przygotowanie uczestników do planowania i zarządzania gospodarką wodną na różnych szczeblach organizacyjnych

Wymagania: 
O przyjęcie mogą się ubiegać osoby legitymujące się ukończonymi studiami na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.

Zakres tematyczny:

 • Konstrukcje betonowe i żelbetowe w hydrotechnice
 • Hydrologia inżynierska
 • Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych
 • Budownictwo ziemne z elementami mechaniki gruntów
 • Budowle wodne
 • Hydraulika i dynamika koryt
 • Ochrona przed powodzią
 • Przyrodnicze podstawy i skutki melioracji wodnych
 • Utrzymanie rzek i zabudowa potoków
 • Melioracje wodne
 • Eksploatacja systemów i urządzeń melioracyjnych
 • Zbiorniki retencyjne

U w a g a !
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Liczba godzin: 240.

Odpłatność za studia:

 • wpłata jednorazowa – 5000 zł/osobę.
 • wpłata w ratach – 5250 zł/osobę.
 • wpłata w 4 ratach – 5500 zł/osobę.