Cel studiów podyplomowych: 
Przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu współczesnych technik spawalniczych, ze szczególnym uwzględnieniem spawania laserowego, metaloznawstwa połączeń spawanych, podstaw metaloznawstwa teoretycznego, nowoczesnych metod obróbek erozyjnych i wykończe?niowych, jak również zapoznanie ich z trendami związanymi z automatyzacją procesów spawalniczych i obróbka cieplną.

Wymagania: 
O przyjęcie mogą się ubiegać osoby legitymujące się ukończonymi studiami na kierunkach technicznych.

 Zakres tematyczny:

 • Teoretyczne podstawy metaloznawstwa
 • Metaloznawstwo połączeń spawanych
 • Nowoczesne stale dla energetyki
 • Podstawy spawalnictwa
 • Współczesne procesy spawalnicze
 • Maszyny i urządzenia spawalnicze
 • Mikroskopia optyczna i elektronowa
 • Konstrukcje spawane
 • Podstawy obróbki cieplnej
 • Kontrola jakości połączeń spawanych
 • Obróbka erozyjna i wykończeniowa
 • Spawanie techniką laserową i plazmową
 • Automatyzacja procesów spawalniczych

Uwaga!

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym i wieczorowym.

Liczba godzin: 265.

Odpłatność za studia:

 • wpłata jednorazowa – 3200 zł/osobę.
 • wpłata w 2 ratach – 3400 zł/osobę.
 • wpłata w 4 ratach – 3500 zł/osobę.