ZAPRASZAMY NA UNIKALNE W SKALI KRAJU PODYPLOMOWE STUDIA Z ZAKRESU PRZYWÓDZTWA.

Studia są adresowane do obecnych i przyszłych menedżerów, liderów, kierowników i koordynatorów zespołów projektowych, działających na różnych szczeblach zarządzania w organizacjach biznesowych, publicznych i non-profit.

Cel studiów podyplomowych:

 • dostarczenie wiedzy, a także rozwój umiejętności oraz kompetencji osobistych i społecznych kluczowych dla osób sprawujących funkcje zarządcze,
 • przygotowanie absolwentów do przewodzenia zespołom w warunkach zmian i pod presją czasu, do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i budowania nowoczesnych organizacji, dbających nie tylko o wykorzystanie potencjału, ale także rozwój i kondycję pracowników.

Wymagania:

O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które legitymują się ukończeniem studiów wyższych.

Wykładowcy:

 • wysokiej klasy eksperci z kraju i z zagranicy,
 • doświadczeni konsultanci, coachowie, trenerzy biznesu i pracownicy wyższych uczelni,
 • menedżerowie i liderzy o znaczących osiągnięciach w zarządzaniu zespołami lub/i firmami.

Kadra

Zakres tematyczny:

 • Społeczno-gospodarcze uwarunkowania organizacji i zarządzania
 • Style przywództwa
 • Przywództwo transformacyjne
 • Strategie transformacji cyfrowej w biznesie
 • Tworzenie i ewaluacja strategii rozwoju przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie zmianą
 • Strategie budowania zespołu
 • Zarządzanie konfliktem i negocjacje
 • Komunikacja i motywowanie zespołu
 • Charyzma w biznesie i warsztat medialny
 • Coaching i mentoring w procesie rozwoju jednostki i organizacji
 • Stres i odporność psychiczna w biznesie
 • Zarządzanie zespołami wirtualnymi
 • Techniki kontemplacyjne w zarządzaniu
 • Zarządzanie projektami

FORMA

 • studia prowadzone są w trybie hybrydowym – część prowadzona jest stacjonarnie, część online.

 • 80% zajęć stanowią ćwiczenia, w czasie których uczestnicy mają możliwość przetestowania prezentowanych teorii, tworzenia własnych rozwiązań i uczenia się poprzez działanie oraz sprawdzenia się w pracy zespołowej w charakterze członka i lidera zespołu.

Liczba godzin: 285

Odpłatność za studia:

 • wpłata jednorazowa5000 zł/osobę.
 • wpłata w 2 ratach – 5400 zł/osobę.
 • wpłata w 4 ratach – 5600 zł/osobę.