Przywództwo w biznesie

Wiesław Grabowski

Zarządzanie konfliktem i negocjacje

 • Menedżer, trener, mentor I coach.
 • Ma ponad 30 letnie doświadczenie w biznesie, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich do poziomu Zarządu i 7 lat w coachingu indywidualnym i zespołowym oraz szkoleniach.
 • Były członek Zarządu Oracle Polska sp. z o.o.  i Dyrektor Konsultingu odpowiedzialny za Polskę i Kraje Bałtyckie. Odpowiadał za sprzedaż i realizację projektów informatycznych, w tym za ustalanie strategii negocjacyjnych i  negocjowanie kluczowych  kontraktów. Zaprojektował i wdrożył kulturę projektową umożliwiającą bliską 100% skuteczności realizacji projektów. Brał udział i nadzorował wiele projektów budowy i wdrażania elektronicznych obiegów informacji.
 • Były Kierownik Działu Informatyki w Sanockich Zakładach Przemysłu Gumowego w Sanoku, gdzie w latach 1989-1995 wychował silny zespół projektantów i programistów, z których wielu pracuje obecnie dla firm jak Oracle, HP, IFS, Asseco.
 • Prowadził programy szkoleniowe w firmach wdrażających metodyki Agile (SCRUM,KANBAN).
 • Mówca na seminarium UAM w Poznaniu, konferencjach Kariera IT, II Kongresie Liderów Zmian w Białymstoku, Gigacon.
 • Partner Szkoły Zarządzania Zmianą, realizuje lub realizował procesy szkoleniowe i coachingowe pod własną marką oraz dla klientów House of Skills, Lee Hecht Harrison DBM/ TTX , MindPartners.
 • Jako coach pracuje korzysta z różnych metod. Wykorzystuje GROW, Co-active, pracuje z elementami coachingu ontologicznego, perspektyw. Twórca metody Coaching Improv.
 • Współautor książki pt. „Zwinnologia, Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą” wydanej przez MT Biznes.
 • Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”(2019)

Katarzyna Kiliańska

Społeczno-gospodarcze uwarunkowania organizacji i zarządzania

 • Od 2015 r. pracownik Politechniki Świętokrzyskiej na stanowisku badawczo-dydaktycznym.
 • Kierownik prac badawczych oraz członek zespołów badawczych.
 • Ambasadorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Wielokrotna laureatka nagród, stypendystka ministerialna.
 • Autorka kilkudziesięciu, samodzielnych artykułów naukowych o tematyce związanej ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw.
 • Współautorka kilku monografii naukowych podejmujących problematykę zarządzania.
 • Absolwentka studiów na kierunkach: zarządzanie i marketing; ekonomia; mechanizmy funkcjonowania strefy euro.

Dorota Nawrotek

 Style przywództwa, Komunikacja i motywowanie zespołu, Charyzma w biznesie i warsztat medialny.

 • Specjalistka w zakresie rozwoju kompetencji kadr menedżerskich, akredytowany coach Izby Coachingu, trener biznesu, doświadczony menedżer i przedsiębiorca.
 • Posiada Licencję do przeprowadzania badań  ILM72 – badanie zintegrowanego modelu przywództwa oraz badań MTQ48 – badanie siły i odporności psychicznej.
 • Przedsiębiorca o ponad 15. letnim doświadczeniu w obszarach handlu, hotelarstwa i edukacji.
  i Zwolenniczka i praktyk coachingowego stylu zarządzania, który stosowała zarządzając własną firmą edukacyjną (13 lat, 1600 absolwentów).
 • Dyrektor i założycielka Oddziału Świętokrzyskiego Izby Coachingu (2013 – 17).
 • Autorka programu i wykładowca studiów podyplomowych: „Coaching biznesowy” realizowanych przez UJK w Kielcach oraz „Coaching rozwojowy i mentoring”  realizowanych w WSBiP w Ostrowcu.  Od wielu lat współpracuje z Politechniką Świętokrzyską – inicjatorka i autorka koncepcji studiów „Przywództwo w biznesie”.
 • Autorka i realizatorka szeregu projektów rozwojowych dla kadr zarządzających firm i organizacji, pod nazwą „Akademia lidera”.
 • Pasjonatka i praktyk dziennikarstwa (dziennikarz radiowy, telewizyjny) oraz medytacji.
 • Autorka artykułów, wydawnictw i publikacji z obszarów biznesu i rozwoju, publikowała m.in. w wydawnictwie „Charaktery”.

Katarzyna Kloskowska-Kustosz

Stres i  odporność psychiczna w biznesie, Strategie budowania zespołu

 • Executive coach, konsultant w obszarze zarządzania, przedsiębiorca, psycholog.
 • Wprowadziła na rynek Polski, dzięki współpracy z brytyjską firmą AQR Ltd., unikalne na skalę światową narzędzie, badające siłę i odporność psychiczną – MTQ48, oraz narzędzie badające styl zarządzania i skuteczność przywódczą – Integrated Leadership Measure – ILM72, przeprowadzając badania populacji polskiej pracującej w obu obszarach. Współautorka wielu badań siły i odporności psychicznej na populacji polskiej, pracującej.
 • Przez dwadzieścia pięć lat związana z branżą doradczo-szkoleniową. Początkowo pracowała w jednej z największych na świecie firm szkoleniowo-doradczych – AchieveGlobal, potem właścicielka 3k-coaching – firmy która wprowadziła na rynek autorską metodologię coachingu menedżerskiego, zwiększającego efektywność menedżerską oraz rozwijającego siłę i odporność psychiczną. Następnie prezes zarządu i współwłaściciel firmy doradczo-badawczej 4business&people Sp. z o.o., która siedmiokrotnie została odznaczona Medalem Europejskim za najwyższą jakość usług, przyznawanym przez Europejski Komitet Społeczno – Ekonomiczny.
 • Autorka licznych publikacji i wywiadów w mediach oraz prasie fachowej, współautorka książek: „Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych”, „Jak przeżyć w organizacji?”  (autorka), ” Systemy wysoce efektywnej pracy” pod red. prof. S. Borkowskiej oraz „Developing Mental Toughnes” P. Clougha i D. Strycharczyka.

Jarosław Rubin

 Zarządzanie zmianą

 • Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, konsultant zarządzania i trener biznesu.
 • Od ponad 15 lat specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie z zakresu zarządzania zmianą oraz rozwoju zespołów.
 • Założyciel Szkoły Zarządzania Zmianą, badacz procesów zmian w organizacjach, współtwórca największego w Polsce badania zarządzania zmianą.
 • Twórca symulacji biznesowej z zakresu zarządzania zmianą Change Masters oraz strategii i projektów zarządzania zmianą w wielu firmach.
 • Pracował na stanowiskach samodzielnych i menedżerskich w firmach polskich i międzynarodowych.
 • Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”(2019)

Wiesława Serkowska

 Przywództwo transformacyjne

 • Psycholog biznesu, coach przywództwa i zespołów, superwizor coachingu.
 • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Superwizji Coachingu.
 • Od ponad 20 lat prowadzi programy rozwojowe dla liderów polskich i międzynarodowych organizacji. Przez kilka lat pełniła funkcję dyrektora zarządzającego firmy konsultingowej specjalizującej się w rozwoju najwyższej kadry kierowniczej.
 • Certyfikowany trener uważności i współczucia, autorka oraz członkini Rady Programowej Czasopisma Mindfulness.
 • Konsekwentnie wprowadza mindfulness do biznesu w obszarze przywództwa oraz doskonalenia współpracy zespołowej i relacji międzyludzkich – w formie autorskich warsztatów, executive coachingu oraz superwizji.
 • Jest współautorką Akademii Proaktywnego Przywództwa, rocznego programu dla liderów transformacyjnych zmian.
 • Wykładowca na Podyplomowych Studiach Uważności i Współczucia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu a także w Akademii Proaktywnego Przywództwa w Warszawie.

Prowadzi szkolenia w ramach EY Academy of Business

Joanna Rudawska

Design Thinking

 • Doktor nauk ekonomicznych
 • Członek Świętokrzyskiej Rady Innowacji, ekspert ds. standardów ośrodków innowacji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości.
 • Animator międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, moderator Design Thinking szkolony przez Scuola Italiana Design, trener z zakresu Lean Management, zarządzania projektami.
 • Ponad 14 letnie doświadczanie w zarządzaniu projektami krajowymi i międzynarodowymi (min. Central Europe, TEMPUS IV URBACT, INTERREG III B CADSES, ERASMUS+, NCBiR).
 • Kierownik działu projektów rozwojowych i koordynator Energetycznego Centrum Nauki w Kieleckim Parku Technologicznym. Odpowiedzialna za nabór i selekcję lokatorów do parku, budowanie oferty szkoleniowo-doradczej, projekty rozwojowe i współpracę z uczelniami wyższymi.
 • Wykładowca akademicki.
 • Autorka licznych publikacji dotyczących innowacji, transferu technologii, parków technologicznych, orientacji przedsiębiorczej firm.

Henryk Szmidt

Zarządzanie innowacjami, Techniki kontemplacyjne w zarządzaniu

 • Specjalista w obszarze innowacji, doświadczony konsultant strategiczny, coach i superwizor coachingu, a także doświadczony menedżer i informatyk.
 • Pracował między innymi jako Dyrektor Zarządzający i  Prezes Zarządu firmy konsultingowej We-Impact w Chinach, prowadząc międzykulturowy projekt stworzenia Centrum Innowacji dla Firmy Mercedes-Benz w Pekinie.
 • Przedsiębiorca i innowator założył kilka firm: firmę produkującą programy informatyczne, agencję turystyczną, firmę konsultingową i stowarzyszenie zajmujące się promowaniem rozwoju indywidualnego.
 • Pracując od dwudziestu lat jako Mentor i Executive Coach w trzech językach (angielski, francuski i polski) z klientami wielu narodowości, rozwinął unikalne, międzykulturowe podejście do coachingu.
 • Wykładowca Coachingu na podyplomowych studiach w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej, wykładał również na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, na Podyplomowych Studiach Uważności i Współczucia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu a także na Akademii Proaktywnego Przywództwa w Warszawie.
 • Nauczyciel medytacji o ponad 35. letnim doświadczeniu – kierował między innymi treningami instruktorów medytacji w jednej z większych organizacji buddyjskich we Francji – gdzie mieszka od 1981 roku.
 • Autor: „Coaching Line ” – eseje z coachingu, Współautor: „Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów”, „Coaching: Teoria, praktyka, studia przypadków”, „Intercultural Management Issues” – rozdział pt: „Knowledge Management Across Cultures”,„Podstawy Zarządzania dla Praktyków”.

Publikuje artykuły w miesięczniku „Mindfulness” i na portalach  „Coaching w Polsce”, „Mindfulness” i „Medytacja”.

Wojciech Zezula

Zarządzanie zespołami wirtualnymi, Tworzenie i ewaluacja strategii rozwoju przedsiębiorstwa

 • Absolwent Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, z doświadczeniem pracy naukowej oraz prowadzenia własnych projektów informatycznych.
 • Manager sprzedaży i wdrożeń rozwiązań informatycznych dla przemysłu w IBM.
 • Trener i coach biznesowy, konsultant  oraz członek zarządów firm doradczo-szkoleniowych z ponad 20-letnim doświadczeniem.
 • Inwestor i członek rad nadzorczych spółek technologicznych.
 • Obecnie od 2005 roku Prezes Zarządu firmy doradczej Business Potential Discovery (pl), realizującej projekty wspierające wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania w przedsiębiorstwach.
 • Doradca w obszarach zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i zespołami oraz organizacji pracy.
 • Interim Manager organizacji o strukturach rozproszonych.
 • Autor kilkudziesięciu zwalidowanych zadań metody Ośrodka Oceny i Rozwoju dla kadr menedżerskich.

Monika Zubrzycka-Nowak

Coaching i mentoring w procesie rozwoju jednostki i organizacji

 • Trener coachingu, coach superwizor.
 • Przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej Izby Coachingu i współtwórczyni systemu akredytacji.
 • Powołała do życia i prowadzi Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne – Szkolenia.
 • Współtwórczyni jednej z pierwszych w Polsce szkół coachingu z autorskim programem akredytowanym w Izbie Coachingu.
 • Od 1999 r. tworzy i wdraża programy szkoleniowe dla firm, a także wspiera ludzi w obszarze zarządzania sobą oraz rozwijaniu umiejętności społecznych.
 • Propaguje wykrywanie kluczowych elementów dla poprawy  funkcjonowania firm nowoczesną metodą „ustawień biznesu” wg. B.Hellingera.
 • Z wykształcenia magister fizyki.
 • Współautorka książek „Czym (nie) jest coaching. Prawdy i mity o coachingu” oraz „Coaching zdrowia”. Konsultant TVN, Radio Plus, Vox, Twój Styl, Elle, Newsweek Polska, Remedium, Magazyn Coaching