Cel studiów podyplomowych: 
Szkolenie i dokształcanie uczestników w zakresie specyficznej problematyki zagadnień związanych z pełnieniem funkcji rzeczoznawcy samochodowego zajmującego się oceną stanu technicznego pojazdu samochodowego zgodnie z kryteriami certyfikacji określonymi przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców przy P.Z.M.

 Zakres tematyczny:

 • Silniki samochodowe
 • Układy przeniesienia napędu
 • Podwozia samochodowe
 • Nadwozia samochodowe
 • Współczesne metody pomiaru w pojazdach samochodowych
 • Współczesne metody sterowania i diagnozowania pojazdów.
 • Wyposażenie elektryczne współczesnych samochodów
 • Mechanika ruchu pojazdów w warunkach granicznych
 • Drogi i organizacja ruchu drogowego
 • Klasyfikacja pojazdów samochodowych
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Opiniowanie zdarzeń drogowych
 • Rzeczoznawstwo
  • identyfikacja pojazdów samochodowych
  • określenie autentyczności numeru identyfikacyjnego pojazdu
  • ocena stanu technicznego pojazdu
  • ocena stanu technicznego pojazdu po wykonanych naprawach
  • opiniowanie pojazdów zabytkowych, kolekcjonerskich, typu SAM
  • badania zużycia paliwa
  • badania układów spalania w tym instalacji LPG
  • badania układów spalania pod względem ekologii
  • określenie wartości rynkowej pojazdu
  • ustalenie zakresu uszkodzeń pojazdów po wypadkach, kradzieżach itp.
  • sporządzanie kosztorysów napraw w systemie AUDATEX i EUROTAX
  • weryfikacja kosztorysów napraw pojazdów
  • organizacja i eksploatacja w jednostkach transportowych
  • krajowe akty prawne dotyczące ruchu drogowego i przewozów
  • krajowe i międzynarodowe akty prawne dotyczące bezpieczeństwa i parametrów pojazdów
  • Systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego w pojazdach samochodowych
  • systemy jakości organizacji, certyfikacji i akredytacji
 • Metodyka napraw pojazdów
  • naprawy blacharskie
  • naprawy lakiernicze
  • naprawy mechaniczne
   • naprawy silników
   • naprawy układów napędowych
   • naprawy zespołów jezdnych

Liczba godzin: 260.

Odpłatność za studia:

 • wpłata jednorazowa – 3700 zł/osobę.
 • wpłata w 2 ratach – 3800 zł/osobę.
 • wpłata w 4 ratach – 3900 zł/osobę.