Cel studiów podyplomowych: 
Przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu prawnych, ekonomicznych i technicznych aspektów obrotu nieruchomościami oraz metod dokonywania ich wyceny..

Wymagania: 
O przyjęcie mogą się ubiegać osoby legitymujące się ukończonymi studiami: technicznymi, prawniczymi, ekonomicznymi lub z zakresu zarządzania.

Program studiów zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 czerwca 2014r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.
Absolwenci tych studiów będą mogli przystąpić do dalszych działań, wymaganych przy ubieganiu się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

 Zakres tematyczny:

 • Podstawy wiedzy z zakresu prawa (cywilnego, rzeczowego, zobowiązań, rodzinnego i spadkowego, spółdzielczego)
 • Podstawy wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Podstawy wiedzy ekonomicznej (rynek nieruchomości, efektywność inwestycji, elementy finansów, bankowości, matematyki finansowej i rachunkowości)
 • Podstawy techniki budowlanej (elementy technologii budowlanych, procesów inwestycyjnych, kosztorysowania i eksploatacji nieruchomości)
 • Wycena nieruchomości (prawne, techniczne, organizacyjne i ekonomiczne aspekty wyceny nieruchomości z uwzględnieniem ich położenia, przeznaczenia i wyposażenia)
 • Eksploatacja nieruchomości (pośrednictwo w obrocie, zarządzanie, doradztwo rynkowe)

Uwaga!

Zajęcia odbywają się w systemie kształcenia na odległość (on-line).

Liczba godzin: 286.

Odpłatność za studia:

 • wpłata jednorazowa3200 zł/osobę.
 • wpłata w 2 ratach – 3340 zł/osobę.
 • wpłata w 4 ratach – 3500 zł/osobę.