Liczba zgłoszeń

Wybierz temat kursu/szkolenia

U w a g a !
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr. 133 poz. 883) - informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb rekrutacji przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach i nie zostaną udostępnione osobom trzecim.