Liczba zgłoszeń

Wybierz temat kursu/szkolenia

U w a g a !
Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb rekrutacji przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PŚ i nie zostaną udostępnione osobom trzecim.