Wykształcenie


Adres korespondencyjny

Kierunek studiów:

* Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr. 133 poz. 883) – informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb rekrutacji przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PŚ i nie zostaną udostępnione osobom trzecim.