Phare Multi – Country Programme For Distance Education ETF/97/VET/0058 1997-1999
W ramach programu „Phare Multi-Country Programme for Distance Education” powołano 40 Ośrodków Edukacji Niestacjonarnej w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 8 w Polsce. Jednym z nich jest, powołany w maju 1998 roku, Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej (OEN) przy Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) w Politechnice Świętokrzyskiej.

Każdy z ww. ośrodków wyposażono w nowoczesny sprzęt hipermedialny, umożliwiający przygotowywanie multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz wspomagający kontakt nauczyciela z uczestnikami kursów na odległość. W ramach programu Phare, do naszego Ośrodka, zakupiono następujący sprzęt: ploter (A0), zestawy do video-konferencji poprzez ISDN lub Internet, video-projektor, antenę satelitarną do odbioru programów edukacyjnych, magnetowid SVHS oraz dwa hipermedialne zestawy komputerowe, które przystosowane są do nagrywania analogowego i cyfrowego nośników CD i kaset video wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Ośrodek został wyposażony także w cyfrowy sprzęt poligraficzny do produkcji własnych materiałów edukacyjnych. Ponadto w bibliotece Politechniki Świętokrzyskiej zorganizowano dział z literaturą związaną tematycznie z nauczaniem na odległość, która również została zakupiona z otrzymanych funduszy Phare.

W ramach realizowanego przez Centrum programu Phare, powołano organ doradczo-nadzorujący, w skład, którego weszli dwaj prorektorzy Politechniki Świętokrzyskiej, dwaj przedstawiciele regionu świętokrzyskiego w Polskim Parlamencie, dwaj dyrektorzy zakładów pracy oraz przewodniczący Rady Konsultacyjnej Centrum i dyrektor Centrum.

Działalność OEN koncentruje się na promowaniu i wprowadzaniu kształcenia na odległość. W czasie realizacji programu Phare opracowano 3 kursy w systemie na odległość tj. Język Angielski, Architektura Systemów Komputerowych i AutoCad, które po przeprowadzeniu kursów pilotażowych są obecnie realizowane.

Natomiast w ramach działań marketingowych opracowano i wydano folder promujący działalność CKU-OEN, wydano katalog z ofertą kursów na odległość, który wraz z ankietą oceniającą potrzeby edukacyjne w regionie, został rozesłany do potencjalnych klientów. Ponadto CKU-OEN było organizatorem następujących konferencji i seminariów o zasięgu krajowym i międzynarodowym:

  1. 17-18 kwietnia 1998 r. – Kielce – krajowe Seminarium „Perspektywy Rozwoju Kształcenia Ustawicznego”, na którym przedstawiono i przedyskutowano stan obecny i perspektywy rozwoju kształcenia niestacjonarnego w Polsce oraz możliwości współpracy krajowej i zagranicznej. W Seminarium wzięło udział 37 osób.
  2. 29 czerwca 1998 r. – Kielce – I część krajowego Seminarium „Metodologia Kształcenia na Odległość”, w której wzięło udział 15 osób.
  3. 7 października 1998 r. – Kielce – II część krajowego Seminarium „Przygotowanie Materiałów Edukacyjnych do Nauki na Odległość”, w której wzięło udział 15 osób.
  4. 19-20 listopada 1998 r. – Warszawa – międzynarodowa Konferencja „Możliwości Edukacyjne w Europie XXI wieku: Kształcenie Otwarte i na Odległość Wyzwaniem Przyszłości”, na którym przedstawiono polskie doświadczenia w dziedzinie kształcenia na odległość, inicjatywy Unii Europejskiej promujące kształcenie na odległość oraz zademonstrowano nowoczesne technologie wykorzystywane w edukacji. W konferencji wzięło udział 70 osób.
  5. 8-9 kwietnia 1999 r. – Kielce – Seminarium SIMULAB „Nauka Języka Angielskiego przez Internet”, prowadzone przez ekspertów z Norwegii: Graciela Nielson i Boo Hever. W Seminarium wzięło udział 12 osób, głównie nauczycieli języka angielskiego.
  6. 8 września 1999 r. – Kielce – międzynarodowe Seminarium „Teleinformatyka i Kształcenie na Odległość”, na którym omówiono metodologię i zalety kształcenia na odległość i perspektywy rozwoju tej formy nauczania oraz zaprezentowano środki techniczne wspomagające komunikację i możliwości zintegrowanego systemu nauczania na odległość. W Seminarium wzięło udział 85 osób, przedstawicieli urzędów państwowych, organizacji społeczno- politycznych i zakładów pracy.
  7. Video-konferencja z udziałem Prezydenta największej firmy telekomunikacyjnej z USA – AT&T – Pani Marilyn G. Reznick.
  8. Video-konferencja z Instytutem Kształcenia na Odległość w Oslo (Norwegia).
  9. Video-konferencja z Ośrodkiem Edukacji Niestacjonarnej w Ljubljanie (Słowenia).

Ponadto w ramach programu Phare 8 osób z Politechniki Świętokrzyskiej ukończyło kurs w systemie na odległość, „Learning About Open Learning”, dotyczący organizowania i przeprowadzania nauczania na odległość, którego organizatorem był Heriot-Watt University w Edynburgu (Szkocja).