Uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta


Uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego na studiach doktoranckich

Album jest pusty.


Uroczystości rozdania dyplomów ukończenia studiów na wydziale Budownictwa i Architektury

Uroczystości rozdania dyplomów ukończenia studiów na wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Album jest pusty.

Uroczystości rozdania dyplomów ukończenia studiów na wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Uroczystości rozdania dyplomów ukończenia studiów na wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn

Uroczystości rozdania dyplomów ukończenia studiów na wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego


Uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa


Przegląd Chórów Akademickich – Święty Krzyż


Zjazdu absolwentów, konferencje naukowe, pozostałe wydarzenia


Targi edukacyjne