Konwent Politechniki Świętokrzyskiej jest ciałem opiniodawczo-doradczym Senatu i Rektora w sprawach dotyczących:

 • ogólnych kierunków działania Uczelni
 • uruchamiania nowych kierunków kształcenia i specjalności
 • działalności badawczej
 • promocji Politechniki Świętokrzyskiej i jej absolwentów
 • relacji Politechniki Świętokrzyskiej z administracją, gospodarką i kulturą regionu

Konwent może wypowiadać się także w innych sprawach uznanych za istotne dla Uczelni lub regionu. Kadencja Konwentu trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 stycznia w pierwszym roku kadencji władz Uczelni.

Przewodniczącym Konwentu jest Rektor Politechniki Świętokrzyskiej.
Członkowie Konwentu wybierają spośród siebie dwóch zastępców przewodniczącego.


Skład Konwentu:

 • Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce
 • Krzysztof Słoń – Senator RP
 • Edmund Kaczmarek – Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego
 • Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty
 • Szymon Mazurkiewicz – Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego
 • Karol Kaczmarski – Prezes Zarządu ŚCITT Sp. z o. o.
 • Wiesław Dzierżak – Wiceprezes Stowarzyszenia „Forum Pracodawców”
 • Andrzej Domański – Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
 • Stanisław Góźdź – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
 • Andrzej Mochoń – Prezes Targów Kielce S.A.
 • Mirosław Szczukiewicz – Prezes Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o. o.
 • Krzysztof Strzelczyk – Dyrektor Oddziału GDDKiA Kielce
 • Andrzej Neimitz – Dyrektor Fundacji im. S. Staszica
 • Stanisław Szczepaniak – Prezes Zarządu Inwex Sp. z o. o.
 • Arkadiusz Piecyk – Dyrektor WUP w Kielcach
 • Henryk Milcarz – Prezes Wodociągów Kieleckich Sp. z o. o.
 • Błażej Wojnicz – Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.
 • Zbigniew Ronduda – Prezes Odlewni Polskich S.A.