Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Formularze do pobrania:

  • Oświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu PDF  DOC
  • Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku i pomocy materialnej (w formie pieniężnej) PDF  DOC
  • Wniosek o przyznanie pomocy materialnej (zapomogi) PDF  DOC
  • Klauzula informacyjna ws. przetwarzania danych osobowych w związku z ubieganiem się o przyznanie świadczeń z Funduszu dla pracowników, emerytów i rencistów – byłych pracowników Politechniki Świętokrzyskiej PDF   DOC

Informacji na temat świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
udzielają pracownicy Sekcji Spraw Socjalnych (tel. 41 34 24 131, 41 34 24 757).

komunikaty

Szukaj w bazie danych pracowników

nazwisko

nr telefonu