Wyszukiwanie:


nazwisko


nr telefonu


W celu aktualizacji informacji w bazie danych pracowników, należy skorzystać z formularza
lub skontaktować się z Biurem Promocji i Komunikacji Politechniki Świętokrzyskiej
(pokój 3.01 C, tel. 41 34 24 272, w godz. 7:30-15:30, baza@tu.kielce.pl).