Cenwis – centrum naukowo-wdrożeniowe inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego

Projekt „Cenwis – centrum naukowo-wdrożeniowe inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego” Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. Strona projektu www.cenwis.tu.kielce.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014÷2020 Oś Priorytetowa I – Innowacja i nauka Działanie 1.1 – Wsparcie Infrastruktury badawczo-rozwojowej (B+R) Cel szczegółowy – Zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej Całkowity koszt realizacji projektu – 75 510 000,00 zł Wartość dofinansowania projektu   – 66 854 453,76 […]

Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii WIŚGIE

Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr projektu: POWR.03.01.00-00-K060/16 okres realizacji: 2018-05-01 do: 2021-04-30 Wartość projektu: 178 451,20 w tym dofinansowanie projektu […]

Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej

  Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z202/17-01 okres realizacji: 01.05.2018 – 30.04.2022 Wartość projektu: 7 632 168,98 w tym dofinansowanie projektu ze środków UE: 6 432 392,02 zł Celem projektu […]

Profilaktyka.Aktywność.Praca – Aktywizacja prozdrowotna pracowników PŚk

Politechnika Świętokrzyska i Spółka CenterMed realizują partnerski projekt pt. „Profilaktyka. Aktywność. Praca – Aktywizacja prozdrowotna pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”. Projekt współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej,  z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się Poddziałanie RPSW.08.02.01 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku […]

Politechnika partnerem projektu

Politechnika Świętokrzyska jako Partner realizuje projekt pt. ,,Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej – zrównoważony rozwój energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego przemysłu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Priorytet RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz […]

Program rozwoju kompetencji studentów WBiA

Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. ,,Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr projektu: POWR.03.01.00-00-K125/16 okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2020 Wartość projektu: 143 910,18 w tym dofinansowanie projektu ze środków UE: 121 287,50 zł Celem […]