Miejsce: sale Politechniki Świętokrzyskiej
Termin realizacji zadania 10.2018 rok akad. 2018/2019 przez 3 edycje


Celem zadanie jest wykształcenie kompetencji odpowiadających potrzebie studentów i oczekiwań przez pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych obejmujących nabycie umiejętności specjalistycznych, branżowych i unikalnych zwiększających szanse na zatrudnienie oraz ułatwienie samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych poprzez:

Szkolenia certyfikowane:

Sterowanie latającymi obiektami bezzałogowymi – 3gr.x10os.,3dn.x2 ed., k.GiK,

MS-2555 Developing Microsoft NET – 2gr.x10os.5dn.x2 ed. k.Inf..

Kurs CCNA Routing and Switching – 1gr.x70 h/12os.x4 modu.x2ed.

Kurs Cisco CCNA Security – 1gr.x80 h/12os.x1ed.

Kurs CPA: Programming Essentials in C++ – 1gr.x70 h/12os.x2ed.

Progr. SEP – 1 gr.x30 os./45 hx2 ed., k. Elektrot.

Progr. AutoCad – 2 gr.x10os/35 hx2 ed., k. Elektrot.

Projektowanie w programie SolidWorks – 3gr.x10os.x30 hx3 ed. k.MiBM i AiR,

Uzysk. komp. certyfik. Przed. Transport.-1gr.x20os.x50 hx3ed. k. Transp.

Obsługa stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych – 1gr.x5os.x30 hx3 ed. k.IB,

Podstawy Programowania i Konfiguracji Sterowników PLC – 2gr x15os.x30 hx3ed. k.AiR

Programowanie i Konfiguracja Sterowników PLC II – 1gr.x15os.x60godz.x3ed. k.AiR

Zajęcia warsztatowe: 

Nowoczesne techniki pomiarowe dla kierunku IŚ; 2gr./5os.x16 hx3ed

Nowoczesne techniki pomiarowe dla kierunku GiK:

  • x10os.x16 hx2ed w zakresie metod. girosk. w geodez.
  • x10os.x24 hx2ed w zakresie skaning laserowego;
  • x10os.x24 hx2ed dokumentacja fotogramet. obiektów z wykorzystaniem dronów;

Projektowanie w technologii BIM – 2gr.x10os.x16 hx3ed. k.IŚ

Prowadzący: mgr inż. Marek Gatlik, mgr inż. Michał Chajęcki  ACTIVE-SKILLSHOT-CAREER Ltd International House

Termin realizacji: 21, 22, 29.11.2018r. – godz. 8.00 – 15.00 – s.2.15 Energis
Termin realizacji: 30.11.2018r. – godz. 10.00 – 17.00 – s.2.15 Energis  

Harmonogram BIM GR 1

Harmonogram BIM GR 2

Programowanie i Obsługa Obrabiarek Sterowanych Numerycznie – 1gr.x10os.x60hx3ed.k. MiBM

Badania nieniszczące połączeń spawanych – 2gr.x6os.x30 hx3ed. k.MiBM

Dodatkowe zadania praktyczne w formie proj:

Wykorz. mikroorg.wskaźnik.w now. techn. oceny. ekotoksyk. środ.-1gr.x5os.x16 hx3ed. k.IŚ

Optym. w ogrzew., wentyl. i klimatyz.-1gr.x5os.x16 hx3ed. k.IŚ

Wizyty studyjne:

Obiekty gospod. komunal. i przemysł. k.IŚ

Zakład przem.-syst.zmienn.przepł.- 2gr.x10os.x1dz.x3ed.

Nowoczesne oczyszczalnie ścieków – 1gr.x20os.x2dz.x3ed.(Wrocław, Poznań) i 1gr.x20os.x1dzx3ed.(Rzeszów)

Obiekty OZE – 1gr.x20os.x1dz.x3ed

Now. stacje uzdat. wodn.-1gr.x20os.x1dz.x3ed.

Duże obiekty inwestycyjne – 1gr.x 20os.x3dn.x2ed.k.GiK

Obiekty eksploat. Złóż – x20os.x1dz.x2ed. k.GiK

WSL Dęblin – 1gr.x20os.x1dz.x2ed. k.GiK

W.S.ZPUE Włoszczowa i Elektrownia Połaniec – 2 gr.x30os.x1dz.x3ed. k. Elekt.


Ankietyzacja w ramach bilansu kompetencji studentów studiów stacjonarnych:

I stopnia k.Geodezja i Kartografia (GiK)_sem 5

II stopnia k.Inżynieria Środowiska( IŚ_sem 2)

Przeprowadzenie w Kielcach szkolenia certyfikowanego z zakresu „sterowania latającymi obiektami bezzałogowymi” – dla 30 studentów studiów stacjonarnych I stopnia – sem. 5 k.GiK w okresie 12 – 14 XI 2018r.

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu: „ochrony sieci wodno-kanalizacyjnej przed zagrożeniami terrorystycznymi” – dla 5 studentów studiów stacjonarnych II stopnia – sem.2 k.IŚ

Harmonogram zajęć

Prowadzący: dr hab. inż. Barbara Tchórzewska – Cieślak, prof. PRz

Termin realizacji: 8.11.2018r. – godz. 13.30 – 20.00 – s.3.18 Energis
Termin realizacji: 23.11.2018r. – godz. 10.30 – 17.30 – s.2.19 Energis  

DOKUMENTY DO POBRANIA